Torsdag 22 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2012-09-27
photo


Köp kakao med trenden
Större hedgefonder har nyligen börjat köpa kakao, trenden är stigande och kursen rekylerar, vilket ger oss köpläge.
GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!


Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/ikiu.gif

Spekulanternas position enligt statistik från CFTC

Spekulanterna
Ofördelaktiga väderförhållanden i västra Afrika har satt fart på kakaopriset. Pristrenden var under större delen av förra året fallande, vilket fick större spekulanter in i blankade positioner.

I början av augusti såg vi dock ett skifte där de gick net long. Förra veckans statistik från CFTC visade på en minskning men de ligger fortfarande kvar med en relativt stor position samtidigt som antalet öppna kontrakt (OI) ökat kraftigt sedan mitten av sommaren - intresset för kakao stiger!

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading_136.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Vid punkt 1 i grafen ovan såg vi ett falskt utbrott ned mot en lägre botten. Vi har markerat det för att det är ganska så typiskt att vi får en falsk rörelse före en ny trend. Det är dock mycket svårt att trejda.

Trendskiftet kom först vid punkt 2, eller punkt 3 om man ville vara på den säkra sidan.

Efter båda utbrotten har vi haft rekyler ned. Vid punkt 4 markerar vi ut en rekyl som fann stöd vid tidigare motstånd.

Längst till höger i grafen ovan ser vi ytterligare en rekyl ned mot trenden där golvet i den stigande trendkanalen testas. Det säger oss att tajmingen för köp av kakao är mycket god enligt den klassiska tekniska analysen. Entré kan göras direkt på dagens nivå.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading_137.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Enligt vår strategi BT-kanalen har vi nu tredje köpsättuppen.

Rekylen ned är något djupare än till 18 EMA, men det är helt normalt.

Först om vi får en lägre botten vet vi att rekylen ned är onormal, lite för kraftig för att behålla köpta positioner. Den naturliga nödutgången ligger därmed under rekylbottnen från mitten av augusti.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading_138.png

Veckograf med stöd och motstånd

Stöd och motstånd
Veckografen ovan säger oss att den stigande trenden bör ha mer att ge. Det är fortfarande en bit kvar till det avgörande motståndet från bottnarna år 2011.

Stödet inunder är mycket starkt, så starkt att om det bryts skulle det vara mycket negativt och snabbt kunna leda till en prisfall ned mot en ny årslägsta.

En blankning är intressant den dag då vi får ett skifte i dagstrenden.

Rekommendation
Köp kakao direkt på dagens nivå!

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA