BT-annons
Tisdag 20 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2011-09-27
photo


Mörka utsikter för kakaopriset
Det har inte funnits så mycket kakao på 22 år som i dag. Den tekniska trenden är fallande, väl värd att följa.

Fundamentalt
I tidigare analys av kakaopriset gick vi igenom det fundamentala och kom fram till att kakao var en blankningskandidat, rent fundamentalt, läs mer här!

Ökar produktion från Elfenbenskusten och minskad politisk oro har lett till ett rikligt utbud. Man räknar med en ökad produktion på 15 procent globalt samtidigt som lagren är välfyllda och efterfrågan konstant.

Man har inte haft så stort överskott som i dag de senaste 22 åren. Lägg därtill att dollarn stärks och således har en negativ inverkan på priset (kakaoterminen är noterad i dollar). En starkare dollar innebär att priset stiger för köpare med andra valutor, så bara för att kakaopriset skall stå stilla, måste det sjunka!

Det tekniska bekräftar dagens fundamentala bild, trenden är fallande, väl värd att följa.

Kakao erbjuder handel i en marknad med låg korrelation till aktiemarknaden. Det gör att man med tekniska system kommer upp i fler affärer med låg korrelation, vilket ökar chansen att komma in i en stark trend.

Den som bara trejdar aktier, är beroende av att just den marknaden trendar.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img5/tekniskanalys.kakaotrenden2.png

Kakao. Dagsgraf med trendlinjeanalys.

Dagsgraf 
I vår senaste analys förberedde vi oss på ett utbrott ned, vilket vi nu haft. Utbrottshandlare bör därmed vara inne i blankade positioner.

Nästa tekniska trejd kommer vid en eventuell rekyl upp, möjligen kan vi få en återhämtning så stark som till augustibottnen.

Rekylen upp är värd att trejda, antingen försöker man tajma entré med den klassiska teknsika analysen och dansar då in vid motståndet från tidigare bottnar, eller så kan man använda ett modernt system som BT Kanalen.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img5/tekniskanalys.kakaotrenden1.png

Kakao. Dagsgraf med BT Kanalen.

Dagsgraf 
I grafen ovan har vi fört in våra indikatorer för BT Kanalen. Noteringar utanför trendkanalen, under det lägre bandet, visar då på en stark trend, säljarna säljer på extremt låga och översålda nivåer.

Att både vårt långsiktiga och kortsiktiga (röd och grå linje) medelvärde pekar ned, innebär att trenden är negativ både på kort och lång sikt. Vi har alltså en långsiktigt fallande trend med oss.

För mer om den långsiktiga trenden och mål för blankningar, se föregående analys!

Vidare har vi en ny lägre och bred botten i MACD-histogrammet. Rörelsen ned har alltså momentum, trenden accelererar, det är så här det ser ut när vi förbereder en rekylaffär.

Entré enligt BT Kanalen kan då göras vid mittlinjen i grafen ovan, vid 18 EMA, snittvärdet för de senaste 18 dagarna. Det finns dock ingen garanti att vi få en rekyl upp till denna nivå ($2812), det är bara om kursen orkar upp till 18 EMA som vår sättupp fullbordas.

Varifrån, eller när, en rekyl inleds, har vi ingen åsikt om.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img5/tekniskanalys.kakaotrenden.png

Kakao. Dagsgraf med Henry Boy.

Dagsgraf 
Slutligen kan vi konstatera att vår kortsiktiga Henry Boy-sättupp gav resultat!

Vi tog upp sättuppen i tidigare analys som en möjlighet att ta sig in före utbrottet.

Fördelen med denna strategi är att nödutgången kan placeras tajt, vilket gör att positionen blir hyffsat stor. Den möjliga utdelningen är sedan mycket god om trenden tar fart, man är då ute i god tid.

Nackdelen är att det kan krävas en del försök innan man kommer in rätt.

Rekommendation
Behåll blankade positioner. Nya blankningar kan göras vid en eventuell rekyl upp.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA