Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2011-06-14
photo


Getinge klarar sig bra
De större aktieindexen har skiftat dagstrenden till fallande. Getinge står dock emot bra då kursen bara rekylerar mot den stigande trenden.

[image]


http://borstjanaren.se/images/article_images/img5/getinge.teknisk.analys.bt.png

Veckograf med trendlinjeanalys

Veckograf
I veckografen över Getinge kan vi ta ut 175 kr som ett avgörande motståndsområde. Här har säljarna gång på gång tagit över, även för några veckor sedan då området testades.

Om köparna nu åter stiger in och tidigare topp passeras, är det positivt, då kan ett köp bli aktuellt.

Fortsätter kursen end är det först vid 140 kr vi finner ett starkt stöd, noteringar därunder och man kan ta sikte på 90 kr.

 

http://borstjanaren.se/images/article_images/img5/getinge.teknisk.analys.bt1.png
Dagsgraf med BT Kanalen

Dagsgraf
Dagsgrafen visar på en stigande trend. Det tekniska läget är rekyl mot trenden så länge kursen noteras över bottnen från slutet av april.

Enligt vår handelsmodell hade vi möjligheten att köpa Getinge vid 18 EMA för några veckor sedan. Dippen har dock fortsatt ned en bit till. Det innebär inte att aktien är extra köpvärd i dag, vår sättupp är överspelad. Den som trejdar BT-kanalen systematiskt bör bara ta position vid första träffen av 18 EMA.

Den som tar för vana att alltid köpa när medelvärdet bryts, trejdar mot andra odds.

En blankning av Getige kan komma att bli aktuellt, men då måste föst det korta medelvärdet (röd linje, 18 EMA), skära ned under den lägre (grån linje, 55 EMA). Att vårt korta snittvärde är fallande och det långsiktiga stigande, innebär att Getinge bör läggas åt sidan för den som inte tagit position.

Rekommendation
Behåll köpta trendföljande positioner så länge kursen håller sig över den senaste rekylbottnen.

Blankning kan bli aktuellt om 18 EMA skär ned under 55 EMA.


 

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA