Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2011-01-13
photo


Getinge mot högre höjder
Getinge har nu skiftat trenden till stigande och det innebär att vi som trendföljare är intresserade av att gå lång, köpa.

 

http://borstjanaren.se/images/article_images/img5/getinge.trendskifte.graf.png

Dagsgraf med BT-kanalen

Getinge
Efter en fallande trend som övergick till konsolidering har vi nu ett utbrott upp till en ny högre topp och således ett trendskifte i Getinge.

Att kutsen bryter upp över ett motstånd som testats under ett par månader är mycket positivt och innebär att trenden är förhållandevis ny, något som är relativt sällsynt i dag.

Utbrottshandlare bör redan ha köpt Getinge och andra chansen kommer på en eventuell rekyl. Vi vet aldrig när den kommer, men eftersom uppgången är kraftig och kursen noteras utanför trendkanalen, är vi mycket intresserade av att dansa in i trenden om kursen tittar tillbaka till 18 EMA, snittvärdet för de senaste 18 dagarna.

Rekommendation
Köp på en eventuell rekyl ned till 18 EMA.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA