BT-annons
Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2010-05-25
photo


Getinge: säljsetup
Trenden i Getinge faller både på kort och lång sikt, ett starkt stöd vid dagens nivå ger köparna lite hopp, men på kort sikt har en blankning mycket goda förutsättningar.

[image]

Getinge. Veckograf med trendlinjeanalys

Veckograf
När Getinge steg upp mot toppen från år 2007 var det slut på köpfesten som inldeddes för drygt ett år sedan. Motstånden från tidigare topp var så starkt att det fick den långsiktiga trenden på fall. Ett trendlinjebrott och en snabb nedgång var början på trendskiftet. Hur länge den negativa utvecklingen kommer att fortgå är inget man bör spekulera i.

Vad veckografen dock säger oss är att det är med korta, blankade positioner som vi gör agera med eftersom det ger oss det bästa oddset när trenden faller.

Runt 140 kr finner vi relativt starkt stöd, det är möjligt att det är tillräckligt robust för ett trendskifte, men noteringar därunder innebär fri lejd ned till 115 kr. När vi nu zoomar in i dagsgrafen betyder det att vi kan sälja aktien blankt men måste vara beredda på att kursen stiger från ett stöd, vilket kan leda till en kraftigare uppgång och därmed får man inte tveka när det eventuellt gäller att lösa ut nödutgången.

 


Getinge . Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
I dagsgrafen är det ingen tvekan om att trenden är starkt fallande. Det behöver vi inga indikatorer för att se, men vi tittar ändå på dessa för att bekräfta det vi ser i prisgrafen.

Medelvärdeskorset visar då att både den kortsiktiga och långsiktiga trenden skiftat till fallande, en lång bred botten i MACD-histogrammet bekräftar att kursen faller med momentum och noteringar utanför trendkanalen innebär att säljarna sålt till priser långt bort från det normla, på så extrema nivåer att det bara hänt fem procent av tidigare noteringar.

Detta innebär at om kursen nu går upp mot 18 EMA, vet vi att tidigare botten kommer att återtestas med 70 procents sannolikhet. Det ger oss en teknisk edge över en serie med affärer.

Vår setup ger oss dessutom extra bra förutsättningar eftersom den långsiktiga trenden är fallande och om stödet vid 140 kr bryts är det fritt till 115 kr.

Rekommendation: sälj blankt vid 18 EMA.

Henrik Hallenborg

 
1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA