BT-annons
Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2009-09-18
photo


Getinge: vid mål 2
I mitten av augusto tog vi in i Getinge till vår kanalportfölj, sedan dess har vi sett en explosiv rörelse upp och då vårt andra mål nu är träffat, har vi gjort exit.
[image]

[image]
Dagsgraf.


Getinge
Sedan i början av juli har vi sett en kraftig rörelse upp i Getinge. Entré enligt BT-kanalen kunde göras i mitten av augusti och då togs aktien in i kanalportföljen.

Nu har vårt andra mål träffats på 130 kr, vilket innebär att aktien lämnat portföljen.

Trenden är för visso fortfarande stark och stigande, det bör finnas möjligheter till minst 10 kr till innan köparna stöter på starka motstånd, så det är inga fel att höja det andra målet något.

Till kanalportföljen valde vi dock att säkra vinst och gå vidare till nästa trade.

Rekommendationen blir: vinsthemtagning.

Tidigare artiklar på Börstjänaren
09-08-25
Getinge: första exit
09-08-17
Getinge: starkt köp!
09-02-03
Getinge: trend under kontroll

[image]
Henrik Hallenborg
 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA