VECKA 44
Torsdag
29
Oktober
BT-annons
2020-02-03
photo


Trading portföljen 85% rätt!
Ny topp i Henry Boy och 85% rätt i Börstjänarens portfölj.

85% rätt under 2019
För 14 år sedan startades sajten Börstjänaren. Två år därefter lanserades vår portfölj baserad på rekylhandel med handelsmodellen BT-kanalen som grund.

BT-kanalen har än i dag samma regler som vid starten, vi behöver inte "förbättra" med en uppdatering till en version 2.0!

År efter år har vi haft en träffsäkerhet på 70%. Och förra året, 2019, låg träffsäkerheten på hela 85% vid rekylhandel efter BT-kanalen. Tolv avslut gjordes och endast två blev förluster och det under en period när OMXS30 hade svårt att trenda.

Det är visserligen inte en hög träffsäkerhet som gör en portfölj lönsam, men många rätt underlättar för en nybörjare att komma igång med aktiv handel. Genom att ha många rätt vågar man fortsätta att handla och då samla på sig den erfarenhet som krävs för att ta sig till nästa nivå.

I kursen Rekylhandel steg 2 går vi igenom "hemligheten" och förklarar i detalj hur BT-kanalen är uppbyggd samt hur du kan ta modellen och göra den bättre genom att anpassa den efter dina egna mål och din personlighet.

Rekylhandel steg 2 tar vid där Matiga Minikurser i Börsstrategi slutade. Det är dock inte nödvändigt att gå kursen för att ta del av Börstjänarens portfölj. Portföljen går igenom varje sättupp och presenterar köp- och säljnivåer flera dagar före entré i likvida marknader där våra order inte kan påverka priset.

Kursen Matiga Minikurser börjar från ruta ett och går sedan igenom olika typer av marknadsklimat och modeller.

Succén 2019 firar vi med ett specialerbjudande där du kan ta del av våra kurser utan extra kostnad vid köp av ett abonnemang:

- Tradingportföljen
- Matiga Minikurser
- Rekylhandel steg 2

3499 kr för ett helt år!

Med Börstjänarens portfölj och kurser kan du ta tag i din handel och börja tjäna på börsen för att bli en riktig Börstjänare! 

Mer statistik
Börstjänarens Multi-portfölj handlar efter flera olika strategier. Nytt för några år sedan var att vi också tog med sättupper för utbrott. Dessa har en lägre förväntad träffsäkerhet. Om vi har 50% rätt enligt den modellen är det högt!

Under 2019 togs 23 sättupper baserade på utbrott, 12 av dessa blev förluster. Målet vid utbrottshandel är inte att ha många rätt. Det är avancerad handel vars principer man kan ta till sig först när man lärt sig konsten att förlora på marknaden.

För den som inte kan acceptera förluster, är inte redo för vinsterna, så enkelt är det!

Vi är således mycket nöjda även med vår träffsäkerhet i utbrottshandeln men enbart den som har lite erfarenhet kan förstå hur bra det egentligen gick. Många av våra automatiserade modeller som BT Utbrott har en träffsäkerhet på 20-30%.

Under 2018 gjordes 22 avslut enligt modellen för utbrott, av dessa blev hela 70% gröna. Samma år hade vi 35 avslut vid rekylhandel och 65% var gröna.

År 2017 låg antalet gröna affärer på 70% vid rekylhandel och 50% för utbrott.

Historiken finner du i portföljabonnentartiklarna.

Anslut din depå för automatisk orderläggning
Möjligheten finns att ansluta sin depå för automatisk orderläggning enligt vår modeller.

Det krävs då inget abonnemang på Börstjänaren. Minsta depå är $10 000 ($2500 för Henry Boy). Kontakta oss för mer information, boka gärna in ett telefonsamtal: henrik.hallenborg@borstjanaren.se


Läs även en utvärdering från 2018 här!

Henry Boy
Handeln enligt sättupperna i Henry Boy gick också bra under 2019!

Henry Boy Trailing hat nått en ny högre topp i kapitalet, efter samtliga avgifter, för den som anslutit sin depå för automatisk orderläggning enligt abonnemanget på Börstjänaren.

För ett halvår sedan var Henry Boy Target upp med 5307 procent efter avgifter sedan starten 2010. Resultatet räknas ut på en riskjusterad portfölj vars kapital stigit med 5307 procent och alltså inte ett resultat som uppnåtts via kreativa ekvationer och bollande med siffror (läs mer här).

För att ansluta din depå till Henry Boy och automatisk orderläggning, kontakta oss, vi ringer gärna upp och berättar mer om våra alternativa investeringsmodeller henrik.hallenborg@borstjanaren.se

Här kan du se en presentation av Henry Boy!

 
Börstjänaren

Tidigare artiklar på Börstjänaren: