Måndag 22 oktober 2018
ANNONS
strip

photo
2016-08-08
photo


Sikta högt i Lucara Diamond
Det går bra för Lucara Diamond, ägarna bör sikta högt.

 

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk_analys_graf_aktier_ravaror_index_valutor_1.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Lucara Diamonds resultat ökade kraftigt under årets andra kvartal. Uppgången i gruvbolaget förklaras till stor del av försäljningen av jättediamanten The Constellation. Men även operativt har verksamheten utvecklats bra samtidigt som man sänt kostnaderna.

"Verksamheten vid Karowe-gruvan har utvecklats bättre än budget under årets första halva", enligt delårsrapporten.

Totalt 340 diamanter större än 10,8 carat utvunnits under de första sex månaderna, varav 12 större än 100 carat.

Nettoresultatet ökade till 46,1 miljoner dollar för årets andra kvartal, vilket är upp från 8,6 miljoner samma period i fjol. Rörelseresultatet ebitda steg till 110 miljoner dollar från 16,4 miljoner.

På kostnadssidan har valutakurser, lägre energipriser och besparingar lett till att prognosen för kostnaden per bruten tonmalm sänks till $29-31, tidigare kostand låg på $33.50-36.50.

Projektet med att installera ny utrustning för att utvinna de stora "mega-diamanterna" följer plan. På prospekteringssidan har bolaget fortsatt att arbeta vid de fem kimberlitfyndigheter, som ligger i närheten av Karowe-gruvan.

Vid fyndighet som går under namnet AK12 har analyser efter provbrytning genomförts. Proverna innehåll en låg mängd diamanter och ger därmed inga indikationer på att ekonomiskt lönsam brytning skulle vara möjlig. Arbetet har avbrutits.

Men som tidigare meddelats har diamanter hittats vid området BK02. Där planeras fortsatt arbere under det tredje kvartalet, då kommer borrningar att ske även vid områdena AK11, AK13 och AK14, uppger bolaget.

Den tekniska bilden ger ett positivt intryck för den som investerat i bolaget. En stigande trend med högre högsta visar på ett stort intresse från köpare. Motstånden ovanför är få och svaga eftersom kursen noteras nära en ny alla tiders högstanotering. Alla som köpt ligger med vinst.

Har man inte köpt är det lite svårt att ta sig in i dag då det tekniska läget är försök till att bilda en ny högre topp. Faller kursen tillbaka är rekylbottnen vid den röda linjen i grafen ovan avgörande. Det är där vi har den naturliga nödutgången. Noteringar vid en lägre botten ger oss en negativ teknisk bild och då är det dags att göra exit.

Rekommendation
Behåll köpta, sikte högt, mycket högt!

http://borstjanaren.se/images/twitter077_marg.png

 Fler analyser finner du här!

 
Henrik Hallenborg

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons
BT-annons