Tisdag 20 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2014-03-19
photo


Rusing till ICA
Efter en utbrottssättupp och en rekyltrejd återtestar ICA tidigare topp

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__1664.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Senast vi tittade på ICA var kursen på väg att bryta upp från en konsolidering. Kort därefter kunde köp göras baserat på utbrott.

Trenden bekräftades då som stigande, efter flera månader med tveksamma rörelser var det köparna som tillslut blev vinnarna.

Efter utbrottet fick vi sedan en rekyl ned mot trenden. Den nådde inte ända ned till utbrottsnivån så försökte man tajma entré för köp på rekyl men den klassiska tekniska analysen blev man utan denna gång.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__1662.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Lite bättre gick det för den som använde 18 EMA och BT-kanalen för att köpa rekylen.

Efter ett test av medelvärdet har kursen åter vänt upp och vi ser nu ett försök till återtest av tidigare topp.

För framtida trend är det viktigt att vi får en högre topp. För vänder kursen ned efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp är det tekniskt negativt.

Rekommendation
Behåll köpta!

 
Henrik Hallenborg