Tisdag 20 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2013-11-22
photo


Andra bullar i ICA
ICA har avslutat den stigande trenden och inlett en konsolidering som kan komma att bli en toppformation.

http://borstjanaren.se/images/nyhetsbrev_marg.png

http://borstjanaren.se/images/twitter077_marg.png

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__1042.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Efter en längre tid med högre högsta och högre lägsta dvs. en stigande trend, kan ICA nu stå inför ett trendskifte.

Det är ännu för tidigt att gå kort eller klassa in den tekniska bilden negativ men det behövs inte mycket för att vi skall få en klassisk toppformation som man kan använda för att ta sig in i blankningar.

Utlösare för att gå kort är en notering under tidigare rekylbotten, den röda linjen i grafen ovan. Det skulle innebära an lägre lägsta efter ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__1044.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Eftersom vi har en konsolidering är indikatorerna för BT-kanalen inte så intressanta.

Det är dock intressant att trenden avslutades med en negativ momentumdivergens i slutet av september.

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__1043.png

Veckograf med stöd och motstånd

Stöd och motstånd
När vi lägger på våra Fibb-nivåer kan vi ta sikte på 143 kr för en blankning, att tidigare uppgång halveras.

Potentialen för att trejda utbrottet är alltså god.

Rekommendation
Trejda utbrott, sälj blankt vid en lägre lägsta.

 
Henrik Hallenborg