BT-annons
Söndag 25 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2013-10-30
photo


Dystert för Getinge
På lång sikt rekylerar Getinge ned mot en stigande trend, på kort sikt ser vi en rekyl upp mot en starkt fallande trend, vilket skapar möjligheter för blankningar.

http://borstjanaren.se/images/nyhetsbrev.png

http://borstjanaren.se/images/twitter077.png


http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__752.png

Dagsgraf med BT-kanalen

BT-kanalen
Det ser riktigt dystert ut för Getinge om man ser till det tekniska. Köp är inte aktuellt eftersom dagstrenden är starkt fallande.

Det tekniska läget är rekyl upp mot en starkt fallande trend.

Enligt vår handelsmodell BT-kanalen kan vi sälja återhämtningen blankt och entré kan göras direkt på dagens nivå.

Den naturliga nödutgången ligger förhållandevis långt bort vid 240 kr något över tidigare topp.  

 http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys.trading__753.png

Veckograf med stöd och motstånd

Stöd och motstånd
På lite längre sikt stiger fortfarande trenden. I veckografen handlar det om en rekyl ned mot en stigande trend.

Det innebär att man är lite tidigt ute med blankningar i dagstrenden; stor potential med något höre risk.

Köp blir mycket intressant först när det tekniska i dagsgrafen bekräftar.

Rekommendation
Sälj blankt direkt på dagens nivå!

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA