Tisdag 20 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2012-03-13
photo


Möjlig short squeeze i kakao
I fjol var utbudet av kakao rekordhögt, vilket fick priset att nästan halveras. Nu minskar utbudet samtidigt som kakao bildat en bottenformation.

GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!
Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!

Fundamentalt
Under förra året såg vi en starkt fallande trend i kakao. Efter en period med högt pris hade producenterna fått fart på produktionen. Utbudet av kakao blev det högsta sedan mätningarna började för 50 år sedan och kursen rasade från $3800 till $2000. I dag börjar kursen bottna (tekniskt) och kan således vara redo för en ny resa upp. Det fallande priset fick kakaoproducenterna att försöka bilda en kartell för att minska utbudet.

Naturen verkar dock vara räddningen för bönder, brist på regn och torka i västra Afrika hotar nu årets skörd som förväntas bli mycket lägre än fjolårets, under femårssnittet. Vidare har ju prisfallet gjort det mindre lukrativt att utöka plantagen.

International Cocoa Organization räknar nu med ett överskott på 71 000 ton för året 2011/12, vilket kan jämföras med förra årets siffra på 347 000 ton. Produktionen förväntas minska med 8 procent som följd av prisraset, vid toppen såg vi en ökning på över 18 procent.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/wdqwd.gif

Spekulanternas position enligt statistik från CFTC

Spekulanterna
Spekulanterna ligger tungt i net short-positioner, de tror således på fallande priser. Möjligen får de rätt, bara för att utbudet just nu minskar något som följd av ett prisras, kan den fallande trenden fortsätta i ett år till. För att ta position på skiftet i det fundamentala, måste man tajma med det tekniska, man har inte råd att vänta ut en råvara pga. kostnaderna som är relaterade till att äga den.

Priset på kakao har rört sig sidledes sedan början av november förra året. Det var då som spekulanternas net short-position nådde extrema nivåer. Möjligen har alla som vill sälja nu redan sålt, vilket kan bidra till en uppgång, en short short squeeze där blankarna tvingas återköpa i en skenande trend.

Det som skulle kunna utlösa ett återköpsrally är ett tekniskt utbrott upp, om kursen tar sig upp till en högre topp.

Men så länge kakao inte noteras vid en högre topp, skall man inte förvänta sig allt för mycket. Kanske spekulanterna har rätt och kursen fortsätter ned. Deras stora position kan anses som positivt för priset bara om dagstrenden skiftar till stigande, vi har då lite extra köpkraft.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys_1_648.png

Månadsgraf

Långtidsgraf 
Vår långtidsgraf visar att fallhöjden fortfarande är hög för kakao. Det tar tid för det fundamentala att skifta, det är inte helt omöjligt att vi får en ny våg ned mot $1300.

Därför är det viktigt att använda en nödutgång om vi nu skulle få en köpsättupp i kakao. Med en så hög fallhöjd, är vi naturligtvis även intresserade av att sälja kakao blankt, men då måste vi först ha en fallande trend, eller utbrott ned.


http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys_1_649.png

Veckograf med stöd och motstånd

Stöd och motstånd
Den långsiktiga veckotrenden är fallande för kakao. Just nu testas kanaltaket som motstånd.

Nästa motstånd ligger sedan vid $2600.

Men vi trejdar inte trenden i veckografen, för att avgöra köp eller blankning zoomar vi in i en dagsgraf.

http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys_1_763.png

Dagsgraf med trendlinjeanalys

Trendlinjeanalys
Vid punkt 1 har vi ett trendlinjebrott, en första förvarning om att den fallande trenden är svag. Vid punkt 2 har vi sedan en högre botten, ett misslyckat försök att ta ut tidigare botten när den fallande trendlinjen återtestades som stöd.

Vid punkt 3 är kursen uppe och känner på tidigare topp men vi får inget utbrott. Därmed har vi en viktig teknisk nivå som kan trejdas.

Köp gäller nu om kursen passerar tidigare topp, därför att det skulle skifta dagstrenden till positiv efter en bottenformation. Möjligen kan det utlösa en short squeeze.

Passeras sedan tidigare botten, punkt 2, är det dags att dra i nödutgången och göra exit. Troligtvis är utbrottet upp då falskt och man kan förbereda sig på att blanka kakao med ett mål på minst $1300.


http://borstjanaren.se/images/article_images/img4/teknisk.analys_1_764.png

Dagsgraf med BT Utbrott

BT Utbrott
Vår sista graf visar BT Utbrott där köpsignalen sammanfaller med den klassiska tekniska analysen, köpsignalen får vi om det övre kanaltaket passeras. Men faller kursen under tidigare botten gäller sälj.

I vanlig ordning gäller pyramidstrategier när vi trejdar utbrott, så att positionen blir extra stor vid starka trender och liten de många gånger vi har fel.

Den som vill vara på den säkra sidan trejdar inte utbrottet utan väntar på rekyl och köper först på en dipp om rörelsen upp var starkt. Men det är då inte alls så säkert att man kommer in i trenden.

Rekommendation
Det är dags att trejda utbrott i kakao, starkt köp gäller men först om tidigare topp passeras.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
GA