BT-annons
Onsdag 18 september 2019
ANNONS
strip

photo
2019-06-11
photo


Microsoft utan hinder
Microsoft fortsätter att stiga.

Dagsgraf från MetaStock. Köp MetaStock med Börstjänarens add on i BT Shop!

Microsoft 
Den stigande trenden i Microsoft är klar och tydlig. Sedan början av februari har kursen noterats i köpzon.

Enligt BT-kanalen har vi haft ett par sättupper att köpa på.

Även om aktien noteras högt fortsätter den att stiga utan hinder. Motstånden ovanför är få och svaga.

Exit på köpta positioner bör göras med en släpande exit för att låsa in så mycket som möjligt av trenden. Det blir aldrig perfekt men många gånger är det bättre än att ta hem vinst för att man är nöjd. 

Rekommendation
Behåll köpta med en släpande exit.

Microsoft och andra större amerikanska bolag går bra att handla med via AvaTrade.

http://www.pursegainer.com/images/new_home/Öppna konto hos Ava Trade här!.png 

http://www.pursegainer.com/images/new_home/Öppna konto hos GFF brokers här!.png

 
Henrik Hallenborg

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons