BT-annons
Lördag 24 augusti 2019
ANNONS
strip

photo
2019-02-08
photo


Skanska går bra att köpa
Skanska rör sig ned mot en kortsiktig trend men upp mot en långsiktig rörelse.

Dagsgraf från MetaStock. Köp MetaStock med Börstjänarens add on i BT Shop!

Skanska
Skanska öppnade i dag ned med ett större gap, en rörelse som går mot dagstrenden.

Den stigande dagstrenden går dock mot den långsiktigt fallande trenden. Det ger oss ett tveksamt läge.

Eftersom den kortsiktiga trenden är positiv, kan vi köpa dagens dipp nu när tidigare motstånd återtestas som stöd. Det är inte exakt nivå, stödet kan töjas likt ett gummiband.

Men vid en lägre lägsta, noteringar under 135 kr, bekräftas trenden som negativ både på kort och lång sikt. 

 

Veckograf från MetaStock. Köp MetaStock med Börstjänarens add on i BT Shop!

Skanska 
I veckografen kan vi se vikten av att verkligen hoppa av långa om vi får en lägre botten.

Nästa viktiga stöd ligger då först vid 90 kr.

För att veckografen skall bli positiv, krävs noteringar över 180 kr. 

Rekommendation
Köp på kort sikt.

http://www.pursegainer.com/images/new_home/Öppna konto hos Ava Trade här!.png 

http://www.pursegainer.com/images/new_home/Öppna konto hos GFF brokers här!.png

 
Henrik Hallenborg

1 2 3 Nästa Sista Sid 1 av 3
GA
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons