Tisdag 16 oktober 2018
ANNONS
strip

photo
2018-05-15
photo


Extremt trevligt i Lundin Gold
Lundin Gold uppvisar en relativ styrka mot guld.

Dagsgraf med trendlinjeanalys, graf från Metastock

Lundin Gold från BT@Large
Lundin Gold är spännande eftersom vi ser en relativ styrka mot guldpriset. Företagets ledning verkar göra något som är helt rätt.

Vid ett utbrott upp över tidigare toppar går det bra att köpa. Utlösare för entré är en notering på 36 kr.

Den naturliga nödutgången ligger på 30,50 kr.

Potentialen är en uppgång till 40 kr i första hand sedan 60 kr.

Det innebär att vi riskerar mycket lite i förhållande till den möjliga

vinsten.

Risk/reward-kvoten är extremt bra nu när volatiliteten är låg. 

Detta var en analys från senaste utgåvan från BT@Large! 

Långtidsgraf från Metastock

Lundin Gold långtidsgraf
Den naturliga nöudtgången ligger 5,50 kr från entrénivån. Målet ligger dock på 24 kr.

Runt 43-44 kr finner vi ett relativt starkt motstånd.

Rekommendation
Att Lundin Gold uppvisar en relativ styrka mot guldpriset gör ett köp lite extra intressant.

Men entré måste tajmas med det tekniska. Endast vid en högre topp bör man gå in.

Möjligen får vi ytterligare ett år i räjong. Det är först när det börjar röra på sig som vi hoppar på. 

Att ta position
Lundin Gold kan handlas med Börstjänarens sponsor CMC Markets.

 
Henrik Hallenborg

 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons
BT-annons