Tisdag 20 februari 2018
ANNONS
strip

photo
2017-11-03
photo


Höjd ränta i England ger läge i sterling
Bank of England höjder styrräntan med 25 punker och pundet faller fritt.

GBP/USD med en trendlinjeanalys, graf från AvaTradeAct

GBP/USD
Det brittiska pundet är nu riktigt intressant mot dollarn. På lång sikt gäller köp eftersom dagstrenden ännu är stigande.

Men på kort sikt kan valutaparet handlas med trender som brukar pågå från några dagar till veckor.

I grafen ovan har vi ritat in linjer som markerar ut en flagga. Antingen köper vi om kursen går över den gröna, eller blankar under den röda.

Gårdagens kraftiga ras var relaterat till att Bank of England höjer styrräntan (basräntan) 25 punkter till 0,5%.

Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

Hela 52 av 60 tillfrågade bedömare räknade med att räntan skulle höjas med 25 punkter, ändå fick vi en kraftig rörelse i pundet, något som talar för fortsatt ökad volatilitet.

Senast Bank of England justerade basräntan var den 4 augusti 2016 när man sänkte med 25 punkter till 0,25 procent.

Bank of England meddelade även att de lämnar målet för tillgångsköp oförändrat till 435 miljarder pund.

Det gäller också för köp av företagsobligationer för 10 miljarder pund. 

Kommittén var oenig om räntebeslutet då Jon Cunliffe och Dave Ramsden reserverade sig mot beslutet och ville lämna styrräntan oförändrad.

Rekommendation
Applicera strategier för att trejda utbrott på kort sikt, några dagar till veckor.

På 4-6 månaders sikt kan man behålla köpta så länge augustibottnen inte passeras. 

Att ta position
GBP/USD kan handlas med Börstjänarens sponsorer CMC Markets eller AvaTrade.

 
Henrik Hallenborg

1 2 3 Nästa Sista Sid 1 av 3
GA