BT-annons
Tisdag 20 mars 2018
ANNONS
strip

photo
2008-12-17
photo


Active Biotech: köpläge
I dag har vi hittat en billig aktie som har god potential på uppsidan: Active Biotech. Trenden är fallande men svag och då köparna försiktigt börjar komma in, är köp aktuellt.
[image]

[image]
ACTI. Månadsgraf.
STOR GRAF!

Månadsgraf
I månadsgrafen ovan framgår det att dagens pris är billigt i förhållande till de senaste åren. Det är därmed köp som är aktuellt för vår del. Trenden är helt klart fallande men då aktien rasat från 100 kr ned till 30 kr, bör nedsidan vara begränsad.

[image]
ACTI. Veckograf med 20 EMA samt MACD-histogram.
STOR GRAF!

Veckograf
I dagens analys applicerar vi vårt tradingsystem, därför att vi planerar att gå på shoppingrunda och då vill vi först granska varan under lupp.

Det fallande medelvärdet säger oss att trenden är negativ, vilket vi också såg i månadsgrafen samt på de lägre bottnarna och topparna i grafen ovan. När mönstret av lägre toppar och bottnar väl etablerats, är sannolikheten störst att det, trenden, fortsätter.

Men när säljarna är svaga och tappar kraft har den senaste bottnen en tendens att ligga relativt nära den föregående bottnen. Det finns inte tillräckligt med kraft för att nedgången skall accelerera i samma takt som tidigare.

Detta kan vi granska genom
att studera bottnars relationer till varandra, bedömningen blir något subjektiv och för att sudda bort eventuella önskningar som kan uppstå, lägger vi in ett MACD-histogram, vars signaler inte är lika lätta att feltolka.

Histogrammet ovan visar på högre bottnar men kursen har under samma period bildat lägre. Det bildar en såkallad positiv divergens och talar om för oss att säljarna inte var lika aggressiva vid den senaste bottnen som de tidigare varit.

Om säljarna tappar greppet står köparna ofta redo att ta över och då vi i månadsgrafen kom fram till att priset är billigt, börjar vi få vittring om ett köp. Men för att vi skall gå lång krävs det också ett tecken på att köparna stiger in.

Att köpa i en fallande trend innebär hög risk eftersom sannolikheten att få rätt är lägre än om man följer en trend, därför vill vi först se positiva signaler i dagsgrafen.

[image]
ACTI. Dagsgraf med 18 EMA samt MACD-histogram.
STOR GRAF!

Dagsgraf
I slutstadiet av vår analys granskar vi den kortsiktiga trenden. Det är dock svårt att se en klar trendriktning i grafen ovan, men eventuellt kan en dubbelbotten ha bildats, köpsignalen från den får vi först om en ny högre topp bildas och kursen passerar 42 kr.

Stöd och motstånd är inte gjutna i sten, de är elastiska som gummiband. Därför kan vi säga att stödet från tidigare botten, vid 27,50 kr, fortfarande är intakt, trots att kursen var nere och nosade på 26 kr.

Vi saknar såldes en ny lägre botten i den senaste nedgångsvågen, vilket är positivt eftersom trenden därmed inte bekräftades som fallande. Men för att få en tydligare bild skall vi granska grafen under vår lupp, indikatorerna.

Att medelvärdet för de senaste 18 dagarna vänt upp och är svagt stigande är positivt, det talar om för oss att den kortsiktiga trenden står inför en vändning, vidare kan vi se höga noteringar i MACD-histogrammet. Det liknar en positiv divergens mellan priset och histogrammet, men den är inte regelrätt, en notering över nollinjen mellan de båda bottnarna saknas.

Det visar emellertid att den kortsiktiga trenden är svag och då kursen befinner sig över vårt stigande medelvärde, kan vi säga att köparna gjort entré.

För att vara riktigt säker på att aktien står inför en vändning och därmed lockar fler köpare kan man invänta en högre topp, om priset passerar 42 kr. Entré bör då göras på en rekyl ned mot den nya trenden.

Även om det innebär högre risk, är det inte några fel att ta en mindre position redan nu, direkt på dagens nivå, den långsiktiga trenden är svag och vi har sett att köparna kommer in. Risken är dock högre därför att det är en "counter trend trade", man går mot trenden och därmed bör man räkna med att ha fel fler gånger, än om man köper med trenden efter en ny högre topp.

Rekommendationen i Active Biotech blir: köp

Köp: 34,60 kr
Stop loss: 27 kr
Mål 1: 45 kr
Mål 2: 55 kr


Henrik Hallenborg
hallenborg@morningbriefing.se
 
Henrik Hallenborg