VECKA 32
Onsdag
05
Augusti
BT-annons
2020-06-26
photo


Relativ svaghet i Rottneros
Rottneros följer inte med upp.

Long_w188_.png (614×385)

Långtidsgraf från Metastock

Clean_w188_.png (616×389)

Dagsgraf från Metastock

BTkanalen_BT_84_.png (614×387)

Dagsgraf med BT-kanalen från Metastock

Rottneros 
Rottneros uppvisar en relativ svaghet då aktien fortfarande noteras i säljzon.

Medan aktieindexen vänt upp i positiva trender och återhämtat stora delar av tidigare ras noteras Rottneros inte långt från tidigare botten.

Detta är således inte något att köpa. 

Senast vi såg en högre topp var 2018, sedan har det varit sidledes utan någon långsiktig stabil trend.

 
Henrik Hallenborg