VECKA 39
Lördag
26
September
BT-annons
2020-03-24
photo


Köp inte Wallenstam!
Wallenstam ligger i sälzon.

Long_o6_.png (602×388)

Wallenstam, långtidsgraf från Metastock 

Clean_o6_.png (602×388)

Wallenstam, dagsgraf från Metastock 

BTkanalen_o6_.png (601×380)

Wallenstam, Expert advisor i Börstjänarens MetaStock Add on ger köp- och säljnivåer.

Wallenstam med BT-kanalen
En långtidsgraf över Wallenstam visar att fallhöjden fortfarande är hög.

Aktien är billig om man jämför med tidigare topp men dyr i förhållande till noteringarna för några år sedan.

I dagsgrafen ligger aktien i säljzon dvs. köp är inte aktuellt.

 
Henrik Hallenborg