BT-annons
Torsdag 22 november 2018
ANNONS
strip

photo
2018-06-08
photo


Diös Fastigheter redo för trend
Diös Fastigheter är fast i en räjong, entré kan göras vid utbrott.

Dagsgraf med trendlinjeanalys, graf från Metastock

Diös Fastigheter
Under en längre tid har Diös Fastigheter rört sig sidledes inom en relativt bred räjong. Nu är det hög tid att placera ut köp och säljorder.

Bryter kursen ned under 54 kr bör man göra exit på kortsiktiga positioner, under 53 kr på långsiktiga.

Om möjligt kan man blanka dessa utbrott ned. Fallhöjden är då hög med ett mål på 41-42 kr.

Ovanför är det dock fritt från motstånd men tidigare toppar ligger lite utspritt.

Det gör att vi har två nivåer för köp. Första entré kan göras på 57 kr, ett köp på kort sikt. Fortsätter priset sedan upp kan vi köpa lite till vid 60 kr.

Potentialen är stort för bolaget verkar göra något som är rätt.

Under förra året steg kursen från 40 kr till 60 kr. Vid köpsignal kanske nästa våg inleds som tar kursen till 90 kr. 

Analysen kommer från Mid Cap Update!

Långtidsgraf från Metastock

Diös Fastigheter på lång sikt
Långtidsgrafen visar ett område fritt från motstånd ovanför tidigare toppar, väl där ligger alla med vinst.

Inunder har vi gott om närliggande starka stöd.

Rekommendation
Trejda utbrott.

 
Henrik Hallenborg

Tidigare artiklar på Börstjänaren:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons
BT-annons