VECKA 25
Tisdag
18
Juni
BT-annons
2023-05-09
photo


Gruppmetoden
Köp bortglömda aktier under sitt intrinsiska värde.

The thing that I have been emphasizing in my own work for the last few years has been the group approach. To try to buy groups of stocks that meet some simple criterion for being undervalued-regardless of the industry and with very little attention to the individual company.
Benjamin Graham

"Det jag har betonat i mitt eget arbete under de senaste åren är grupptillvägagångssättet. Att försöka köpa grupper av aktier som uppfyller något enkelt kriterium för att vara undervärderade - oavsett bransch och med mycket lite uppmärksamhet på det enskilda företaget."

När Benjamin Graham talade om "gruppmetoden" menade han en strategi att köpa grupper av aktier som uppfyller ett enkelt kriterium för att vara undervärderade.

Denna strategi innebär att man tittar på hela marknaden och identifierar grupper av aktier som handlas under sitt intrinsiska värde, istället för att fokusera på enskilda företag.

Enligt Graham kan denna metod användas för att dra nytta av ineffektiviteter på marknaden och köpa aktier som är undervärderade endast för att de tillhör en bransch som för tillfället är mindre populär eller har blivit bortglömda av andra investerare.

Genom att tillämpa denna metod trodde Graham att investerare kunde uppnå högre avkastning med mindre risk. Istället för att fokusera på enskilda aktier och försöka förutse deras framtida prestation, så söker gruppmetoden att kapitalisera på bredare marknadstrender och möjligheter.

Totalt sett ansåg Graham att investerare borde fokusera på att köpa aktier som är undervärderade i förhållande till deras intrinsiska värde, oavsett bransch eller andra faktorer.

Gruppmetoden är ett sätt att uppnå detta mål och bygga en diversifierad portfölj som kan ge långsiktiga avkastningar. 

Fler visdomsord finner du här!

 

 

 

 

 
Börstjänaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa Sista Sid 1 av 56
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56