BT-annons
Måndag 17 juni 2019
ANNONS
strip

photo
Utbildningar
Lär dig börshandel av proffs
I en mycket intensiv kurs får du lära dig om marknadens aktörer, vem som säger vad och varför. Under åtta fullmatade lektioner får du en teknisk handelsmodell, insikt i risk, lära dig grunderna i teknisk börsanalys, att läsa av en graf, introduktion till daytrading och fundamental makrotrejdning. Läs mer addplus
Intensivkurs i börshandel

 

Från nybörjare till proffs

Börstjänarens kurs Lär dig börshandel av proffs ger dig tillfälle att lära dig av en professionell kapitalförvaltare hur börsen fungerar och hur man skall tänka och agera för att bli en vinnande aktör på börsen. Du får lära dig vad som krävs för att ge sig själv de bästa chanserna i världens mest konkurrensutsatta verksamhet: ONLINE TRADING!

Från grunden

Kursen inleds med en introduktion som förklarar börsen från grunden:

 • Hur fungerar börsen?
 • Vilka är aktörerna?
 • Vad är risk?
 • Vem kan man lita på?
 • Vad är hävstångshandel?

Kursen ligger på en nivå gör att inga förkunskaper krävs, vi börjar från grunden.

Efter denna första lektion som är en dubbellektion – Nybörjarkväll – följer sex lektioner där vi går igenom allt en börsspekulant behöver veta – inklusive ett antal enkla börststrategier – för att kunna handla med tillförsikt både med- och mot den allmänna börstrenden.

Denna underhållande och ögonöppnande dubbellektion är en förberedelse för deltagande i de sex andra lektionerna. Syftet här är att få dig som deltagare i rätt mind-set för fortsättningen: dels förstås att informera men också att få dig att tänka och se på börsen som en trejdare (eng. trader).

Välkommen att investera i dig själv! Att lära dig att ta dig an börsen på ett professionellt sätt – utan rädsla men med stor respekt.

Kursen är sammanställd av Henrik Hallenborg, professionell trader (CTA) som varje vecka omsätter miljontals dollar på Chicagobörsen och gör tusentals avslut per månad. Henrik leder kursen tillsammans med Thomas Sandström, erfaren pedagog och VD för Hallenborg & Sandström Fund Management AB. Utbildningen sker online och via epostleverans kan du ta del av den i hemmets lugna vrå via din egen dator.

Detta får du lära dig:

I kursen Lär dig börshandel av proffs får du lära dig vilka aktörer som är aktiva på marknaden och vem som säger vad och varför. Är mäklaren och analytiker din bästa vän? Varför publiceras gratis analyser till allmänheten? Vad är journalistens roll i spelet? Tjattrare och experter? Vem tjänar på börsen och hur?

Nästan alla aktörer i marknaden tjänar pengar på volymer, att någon annan tar position, inte på sin egen handel. Om en mäklare kunde konsten att tjäna på börsen, handla med vinst och tjäna pengar i upp och nedgångar snarare än kunders courtage, skulle han genast ta klivet upp till det mycket mer välbetalda jobbet som förvaltare. Samma sak gäller analytiker, om de bara kunde tjäna pengar på sin egen handel skulle de inte sitta kvar på analytikernas avdelning.

Vi går igenom marknadens aktörer och diskuterar vilken väg man bör gå på börsen. Det går inte att förlita sig på andras kunskaper, du måste själv göra jobbet.

En analytikers mål är ofta att ha många rätt, vilket ibland går stick i stäv mot en trejdare, som måste fokusera på att tjäna pengar. Och att tjäna pengar på börsen har inget att göra med en gissningslek där man försöker få rätt.

Kursen är intensiv, mycket information bakas in på bara åtta lektioner. Du får lära dig att läsa av en graf efter en kort genomgång av teknisk börsanalys. Med grafer går vi sedan från teori till praktik och visar hur en riktig handelsplattform fungerar.

En del av kursen tar upp vikten av att välja rätt positionsstorlek och placering av nödutgång, (eng. stop loss).

Med en strategi på plats står man inför det svåraste inom aktiv börshandel: att övervinna sig själv och följa sin plan. Det är inte strategin som skiljer proffset från amatören utan förmågan att följa den och bemästra sina känslor.

Kursen innehåller också en del som tar upp fundamental makrotrejdning, hur allt hänger samman. Vi kommer då in på råvaror och valutor. Genom att förstå vad som styr dessa marknader kan vi sedan applicera strategier och tjäna pengar på volatiliteten, rörelserna upp och ned.

Huvudstrategin i denna kurs är en modell som bygger på RSI-indikatorn. Modellen är komplett, dvs. det finns regler för exakt när köp skall göras men också när vinst skall säkras respektive när förlusten skall stoppas.

Du får också en introduktion till daytrading, trejdningens autobahn, där allt går så mycket snabbare. Med en kortsiktig handel har man möjligheten att göra trejdningen till en inkomstkälla. Allt snabbas upp, vinster och förluster men också inlärningsförmågan. Många som handlar på lite längre sikt, 4-6 månader, skulle kunna snabba på inlärningen genom att testa daytrading i en 5 minutersgraf i utbildningssyfte.

Efter kursen kommer du ha god insikt i marknaden och dess aktörer och förstå medias rapportering på ett helt annat sätt, förstå vem som säger vad och varför. Du kommer också ha en väl beprövad teknisk handelsmodell, som är klar att appliceras på världens marknader, där du nu är redo att klara dig på egen hand!

Upplägg
 • Trejdningens grunder – Introduktion till börshandelns fascinerande värld
 • Att läsa kursgrafer – Grunderna i teknisk börsanalys
 • Trejdning med grafer– Vi går från teori till praktik och visar en riktig handelsplattform
 • Pengar och risk – Konsten att överleva i marknaden. Att välja positionsstorlek & nödutgång
 • Trejdingpsykologi och trejdingplan – Konsten att tänka som en trejdare, övervinna sig själv och följa sin plan
 • Råvaru- och valutastrategier – Lär dig vad som styr marknaderna och hur man tjänar pengar på dem
 • Daytrading – Lär dig dagshandla och få trejdning som inkomstkälla
 • Fundamental makrotrejdning – The Big Picture
Lektionerna

De två första lektionerna är samanslagna i en lång genomgång. Med pausknappen kan du dock beta av innehållet i din egna takt, ett steg i taget och repetera det som kan vara svårt att ta till sig.

Lektion 1

I första lektionen går vi igenom vad börsen är och vilka typer av varor som det handlas med. Vi tittar på köpare och säljare, i kategorier som: småsparare, spekulanter och aktörer som andänder marknaden som skydd/hedge. Som kortsiktig aktör bör man vara lika bekväm med att blanka som att köpa dvs. gå kort, trycka på säljknappen istället. Vi går igenom vad blankning (det är inte är svårare än att köpa), och olika handelsstilar, fundamental respektive teknisk analys, samt diskuterar mäklarens och analytikers roll i marknaden.

Lektion 2

Lektion två hänger samman med första lektionen som är en dubbellektion. Här går vi igenom hur vi läser av en kursgraf, vad som är det viktigaste att titta på. Vi avhandlar olika graftyper, som linjär graf, barchart, candlestick (kandelaber) och equivolume. Vi definierar begreppet trend och talar om olika trejdingstilar: att gå med- resp mot trenden alt. handla konsolideringar (räjongshandel). Lektionens avslutas med en genomgång av den tekniska trejdningens anatomi, och vad det innebär att jobba tekniskt.

Målet med dubbellektionen är att du skall få en riktig kickstart och aha-upplevelse om hur marknaden fungerar och din roll i den.

Lektion 3

I tredje lektionen, före det att deltagarna får ta del av strategierna, dryftar konsten att överleva i marknaden. Det är nödvändigt att välja rätt positionsstorlek och jobba med en nödutgång (stopp loss) för att säkerställa överlevnad. Detta är viktigare än själva strategin, varför vi går in på detta redan i lektion tre. Ett par strategier presenteras för riskhantering som kan användas till alla tekniska sättupper.

Att förstå riskhantering och de räkneexempel som presenteras är inte svårt – vad som de flesta misslyckas med är istället att följa planen live. Vi hjälper dig att ta fram en livlina där du uppmanas att i förväg göra en kalkyl över hur mycket du är villig att förlora. Genom att fokusera på försvar istället för att maximera vinsterna, ser man till att överleva till den dag vinsterna kommer. Lektionen avslutas med en genomgång av olika metoder, system och tekniker för att jobba med nödutgång, stop loss.

Lektion 4

Efter lektionen i riskhantering kommer psykologidelen, där vi i en fullmatad lektion tränger in i konsten att tänka som en trejdare (trader) för att övervinna sig själv och följa sin plan. Det handlar om att ta ansvar för förlusterna. Vad som än inträffar, är det ditt fel! Den som inte orkar med att ta ansvar och hantera svåra situationer kommer aldrig att lyckas på börsen.

Vidare bekantar vi oss med det största hindret för framgång på börsen: ego. I lektion fyra förbereder vi kursdeltararna på hur det är att ta mycket stryk utan att drabbas av freezing, ett tillstånd där man helt enkelt inte vågar fullfölja sin plan. Alla måste ha en plan för hur man skall agera och vi ger exempel på hur den kan se ut. Avslutningsvis går vi kort igenom Börstjänarens kompletta handelsmodell BT-kanalen.

Lektion 5

Halvvägs in i kursen när du vet vikten av att hantera risken och de psykologiska problem som kan uppstå när tekniska system omsätts i praktiken, är det dags för en strategigenomgång. Vi berättar vad som styr marknaderna och hur man tjänar pengar på dem. Först måste man dock veta vad ett pris är, vilket vi inleder med, varefter vi övergår till faktorer som förändrar priser, tekniska såväl som fundamentala.

Psykologi och fundamenta skapar trender på kort och lång sikt; fundamentala uppenbarelser har dock en tendens att komma först efter själva prisrörelsen. Med de tekniska modeller som presenteras i kursen kommer du ligga ett steg före medias rapportering. I femte lektionen berör vi strategierna BT-kanalen, BT Utbrott, olika Candlestick sättupper (kandelaber) och insidesstaplar.

Lektion 6

I lektion 6 går vi från teori till praktik. Lektionen handlar helt och hållet om hur teknisk handel fungerar i praktiken. Vi visar en riktig handelsapplikation och de möjligheter som finns. Förr i tiden brukade man skilja på grafprogram och handelsplattformar. Då köpte man ett grafprogram för att studera grafer, men dagens plattformar för orderläggning är så avancerade att de också kan användas föra att arbeta med grafer.

Vi går igenom olika funktioner och pratar om trejdingsystem, hur man lägger ut order etc. Men också det allra viktigaste: stopp loss eller det försvenskade namnet "nödutgång". Målet med lektion 6 är att deltagarna skall känna sig säkra nog att placera ut sina egna affärer online.

Lektion 7

Daytrading handlar väldigt mycket om att göra samma sak som vid swing trading (handel på några dagars till veckors sikt), fast mycket snabbare. Istället för att vänta en dag på att en stapel skall stänga är det över på fem minuter. Lektion 7 tillägnas helt daytrading, där du under en mycket intensiv lektion får lära dig att dagshandla med målet att få trejdning som inkomstkälla.

Vi går först igenom vilka instrument man bör jobba med för ökad chans att lyckas. Sedan ger vi en rad förslag på olika strategier, trejdingstilar och handelsmodeller. Man kan inte handla allt, rådet är att istället välja en handelsmodell, för att sedan fördjupa sig och bli expert på en sak i taget.

Vi berör gapsättupper, utbrottshandel, kontra trend-handel, (MACD-divergens och RSI-divergens). Extra fokus läggs på RSI-divergensen, som är kursens huvudstrategi. Vi förklarar den i detalj med köp- och säljregler, hur det bör se ut vid köp eller blankning, samt hur den automatiserade släpande exitnivån fungerar. Avslutningsvis tar vi upp vad man kan förvänta sig av modellen.

Lektion 8

Till den sista lektionen har vi bjudit in en äkta finansguru med närmare 40 års professionell marknadserfarenhet med fokus på fundamental maktrotrejding, dvs. där man tar hänsyn till politiska beslut och hur ekonomin ser ut i sin helhet.

Lektionen är upplagd som en intervju, där vi först får en presentation av vår inbjudna finansguru och därefter en genomgång av vilka marknader som är intressanta och varför. Det blir en hel del snack om marknadssentimentsindikatorer som mäter stämningen i marknaden. Sedan får vi de bästa råden för en lyckas börshandel och tips om vidare läsning för den som är intresserad av "Global Macro".

Om kursledarna

Kursen är framtagen av Henrik Hallenborg och presenteras av Thomas Sandström med Henrik Hallenborg som bisittare och expertkommentator.

Henrik Hallenborg är med en amerikansk "Series 3-examen” Commodity Trading Advisor (CTA) och medlem i NFA (National Futures Association). Med en aktiv kapitalförvaltning i USA är han reglerad av CFTC (Commodity Furures Trading Commission), den amerikanska motsvarigheten till svenska finansinspektionen för terminshandel.

Henrik skriver dagligen artiklar om marknaden och trading på webbplatsen Börstjänaren (www.borstjänaren.se) och är ansvarig för HASAFUMAs (Hallenborg & Sandström Fund Management AB) kapitalförvaltning.

Thomas Sandström fil. mag. (i litteraturvetenskap, idéhistoria och filosofi, med universitetsstudier även i matematik, fysik, juridik och nordiska språk) har mångårig erfarenhet som marknadsförare och egenföretagare. Grundade Börstjänaren tillsammans med Henrik Hallenborg 2006 och arbetar idag som VD för bl.a. Morningbriefing Börstjänaren AB, Börstjänarfolket 2013 AB och HASAFUMA.

På Börstjänaren är Thomas ansvarig för marketing, webbutveckling, kundsupport, utbildningar och business relations m.m.

Henrik Hallenborgs förvaltningsresultat presenteras på sajten www.hasafuma.com där det även går att läsa en lite utförligare presentation av Henrik Hallenborg och Thomas Sandström som båda driver förvaltningsföretaget HASAFUMA AB.

I Lär dig börshandel av proffspaketet ingår:
 • E-bok i pdf-format
 • 8 inspelade lektioner
 • RSI-strategi
Leverans

Leverans sker via en länk i ett mejl där materialet kan laddas ned bara någon minut efter beställningen.

(OBS! Om du inte får något mejl – kolla spamfilter och skräppostlåda!)

 

 
 
Beställning
 
 • 1 st 5 995
  KR
  Pris (inkl. moms)
 
Produkter i samma kategori:
 • 4 495 KR
  Lär dig handla råvaror
  Lär dig allt du behöver veta för att handla med råvaror som guld, silver, koppar, olja, naturgas, vete, sojabönor, palladium, platina, bomull, socker, kaffe, majs, havre och köttprodukter!
  Läs mer...
 •  
 • 4 995 KR
  Strategisk nybörjarkurs i börshandel
  Lär dig tradingens grunder med vår heltäckande kombiutbildning! Kurshäftet "Lär dig hitta rätt på börsen" samt fem online-lektioner och möjlighet till coachning via e-post. Inga förkunskaper krävs.
  Läs mer...
 •  
 • 6 995 KR
  En komplett utbildning – kursbok + video
  "Dagshandel med Hallenborg" är ett 52-sidigt pdf-häfte som sammanfattar Henrik Hallenborgs daytradingstrategier. Med häftet följer en inspelning av en livetradingsession, där strategierna tillämpas under en hel handelsdag. Sammantaget är Dagshandel med Hallenborg en utmärkt introduktion till avancerad professionell daytrading!
  Läs mer...
 •  
 • 999 KR
  En vanlig dag på jobbet
  Följ med Henrik Hallenborg en vanlig dag på jobbet.
  Läs mer...
 •  
 • 499 KR
  Rekylhandel, Divergenshandel, Utbrottshandel Räjong och Utbrottshandel 1-2-3
  Paketpris på kurserna Rekylhandel, Divergenshandel, Utbrottshandel Räjong och Utbrottshandel 1-2-3. Köp och ladda ned direkt!
  Läs mer...
 •  
 • 19 000 KR
  Grundutbildning i teknisk trejding – 19 lektioner
  Börstjänaren slår nu upp portarna till Sveriges grundligaste intensivkurs i teknisk trejding, där du som deltagare erbjuds möjlighet att tränga in i marknaden och lära dig bemästra börsens tre stora utmaningar: strategi, psykologi och riskhantering.
  Läs mer...
 •  
 • 4 495 KR
  Grundkurs i hävstångstrejdning
  Börstjänaren erbjuder en unik utbildning i CFD-handel. Under fem lektioner får du lära dig allt du behöver veta för att lyckas i din handel av aktier, index, råvaror och valutor via det spännande hävstångsinstrumentet.
  Läs mer...
 •  
 • 2 999 KR
  Steg 2-utbildning i konsten att köpa lite billigare
  Liveutbildning - Rekylhandel steg 2. Start 2:a september. (Ingår i Midsommarpaketet utan extra kostnad.)
  Läs mer...
 •