BT-annons
Fredag 24 maj 2019
ANNONS
strip

photo
Utbildningar
BT Trading Wizard
Börstjänaren slår nu upp portarna till Sveriges grundligaste intensivkurs i teknisk trejding, där du som deltagare erbjuds möjlighet att tränga in i marknaden och lära dig bemästra börsens tre stora utmaningar: strategi, psykologi och riskhantering.  Läs mer addplus
Grundutbildning i teknisk trejding – 19 lektioner

 

Trading Wizard – vägen till mästerskap i börshandel

Är du redo att sluta förlora pengar på börsen och sälla dig till vinnarnas skara? Det är absolut inte lätt – och det finns inga genvägar i världens mest konkurrensutsatta verksamhet: online trading. MEN med Börstjänarens intensivkurs Trading Wizard ger du dig själv en rimlig chans att ta upp kampen om börsvinsterna. Ta tag i din blödande depå idag och lär dig vad som behöver göras för att vända förlusterna till vinster!

Vill du kunna avläsa vilka möjligheter och utsikter en aktie har, endast med hjälp av kursgrafen? Vill du lära dig att på egen hand identifiera affärer i aktier, råvaror, valutor och index, som har goda förutsättningar att bli framgångsrika, och samtidigt lära dig känna igen tidiga varningstecken, som talar om när du skall hålla dig utanför marknaden? Vill du få verktygen och kunskapen för att kunna hantera din egen aktieportfölj och dina egna investeringar framgångrikt? Är du beredd att studera och arbeta hårt för att uppnå dina mål?

Då är Börstjänarens klassiska börsutbildning Trading Wizard någonting för dig.

Kursupplägg

Börstjänarens trejdingkurs är till för dig som vill ta steget fullt ut och lära dig läsa av en graf och omsätta insikterna i praktisk handling: teknisk trejdning. Vi förklarar hur den tekniska analysen kan vara till hjälp både för den långsiktige investeraren och för den som handlar på kort sikt.

En stor del av tiden lägger vi på att förklara riskhanteringsstrategier och de psykologiska utmaningar som aktiehandel kan medföra. Kursen är indelad i tio entimmeslektioner samt nio återträffar om ca 30 minuter.

Kursledare är Henrik Hallenborg och Thomas Sandström.

Varje lektion avslutas med läsanvsiningar för vidare studier och läxa inför nästa genomgång. Kursen bygger således på självstudier mellan varje träff, i vars och ens eget tempo. Som kursdeltagare uppmuntras du att aktivt översätta teori till praktik och göra ”pappersaffärer”.

Varje lektion går att repetera obegränsat antal gånger under kursens gång.

De psykologiska påfrestningarna är stora vid aktiehandel men kan avhjälpas med kunskap, regler och självdisciplin. Varje lektion tilldelas ett särskilt risk- & psykologiavsnitt, som avhandlar dessa ämnen i en separat "kurs i kursen".

Inga förkunskaper krävs

I den webbaserade kursen går vi igenom allt som behövs i fråga om strategi, börspsykologi och riskhantering, för att bli en fullfjädrad expert inom teknisk börshandel.

Vi börjar från grunden – inga förkunskaper krävs – och låter varje deltagare successivt bygga upp komponenterna till sin egen individuella, kompletta, fungerande tradingplan och strategi.

Vi tar ett helhetsgrepp och coachar deltagarna individuellt hela vägen med läxor, feedback och uppmuntran till hårt arbete, som garanterat ger resultat. Det finns inga genvägar för att lära sig knäcka koden till en framgångsrik börshandel. Men det finns hjälp att få på vägen. Och det går att lyckas!

Mål

Efter genomgången kurs kommer en nybörjare utan någon som helst tidigare erfarenhet av teknisk analys att ha så stor förståelse, att hon själv kan sätta ihop enklare trejdingsystem, både på kort och lång sikt, samt jobba med portföljstrategier som inte ödelägger portföljen vid felinvesteringar.

Trading Wizard är Börstjänarens mest omfattande kurs i teknisk handel.

Våra mål är att varje deltagare skall:
 • Få god insikt i de psykologiska problem som uppstår vid börshandel
 • Förstå hur viktigt det är att ha en strategi för entré och exit
 • Känna till enklare riskhanteringsregler för att säkerställa överlevnad på börsen
 • Lära sig vad en trejdingstrategi är och hur den byggs upp 
 • Utarbeta sin egen individuella Trejdningsplan: när, var, hur, varför och hur mycket, du skall köpa resp sälja
Material E-bok

Kursutbudet är summerat i boken Pengar Psyke Plan, som ingår i kursen. Utöver detta krävs det bara tid och åtagande för att nå vårt gemensamma mål: Att göra dig till en vinnande investerare eller trejder - en börstjänare kort och gott!

http://www.borstjanaren.se/images/article_images/img4/1a1.pnghttp://www.borstjanaren.se/images/article_images/img4/1a3.pnghttp://www.borstjanaren.se/images/article_images/img4/1a4.pnghttp://www.borstjanaren.se/images/article_images/img4/1a5.png

 http://www.borstjanaren.se/images/article_images/img4/1a2.png

Klipp från E-boken "Pengar Psyke Plan", klicka på bilderna för en förstorning

Pengar Psyke Plan inleds med val av handelsmodell. Första steget för den som är ny på börsen är att välja mellan fundamental analys eller tekniskt. Frågan är inte vad som är bäst, utan vilken modell som är bäst för dig; funamental, teknisk eller en kombination. Fokus i kursen Trading Wizard är tekniskt där vi använder kvantitativa strategier för att ta position på ett odds snarare än en gissning om hur marknaden kommer att gå.

Det är med den tekniska analysen vi kan sätta samman en kvantitativ strategi baserad på historisk data. Första steget är då att förstå trender, omslagsformationer, fortsättningsformationer, trendlinjer dvs. klassisk teknisk analys. Presentationen av denna analysmetod utgår från hur Henrik Hallenborg ser på en graf och det tekniska, varav namnet "Klassisk Teknisk Analys – På Mitt Sätt".

Det finns inget rätt eller fel, bara många olika sätt att närma sig marknaden på och hur grafer används. Med lite erfarenhet kommer du att bilda din egna analysstil.

Störst fokus läggs på klassisk teknisk analys men vi går även igenom modern analys och trendföljande trejdingsystem men också counter-trend-trading där man går mot en rörelse. Lite kort behandlar vi medelvärden som avslutning på första delen i boken.

Den andra delen handlar helt om psykologi. Vi tar upp att man ser ofta vad man vill se och därför gäller det att ha regler att rätta sig efter för den som jobbar med en aktiv börshandel. Psykologi handlar även om att hantera sig själv och de känslor som uppstår vid trejding. Vinster och förluster blir en del av vardagen. Alla klarar av vinsterna men det svåra kommer när förluster uppstår.

Vi går därefter igenom börsens pyskologi, masspsykoser, propaganda, tips och rykten.

I den tredje delen tar vi upp vikten av att hantera risken. Utan en modell för riskhantering så spelar det inte så stor roll hur bra strategi man har för entré och exit. Det roliga brukar vara att fokusera på var och när man skall köpa men lika viktigt är hur stor position man skall ta.

Vår modell för riskhantering maximerar visnterna när det går bra och minimerar förlusterna. Det genom ett system som ökar positionerna under perioder med många vinster och i draw downs, när det går dåligt, minskar istället insatsen. Teoretisk sett kan portföljen då aldrig gå till noll.

Boken avslutas med boktips för vidare studier. Trading Wizard slutar inte med denna kurs, slutet är bara början på en ny karriär i finansmarknaden där man hela tiden måste ligga steget före. Det innebär att man måste hålla sig uppdaterad!

Det här får du:
 • 19 lektioner (om ca 60 minuter)
 • Pengar Psyke Plan – en E-bok i pdf-format på 73 sidor
 • Hemstudier inför varje lektion
 • Översätta teori till praktik genom att simulera affärer som sedan kommenteras
 • Tillgång till repetitionsstudier

Kursavgift: 19 000 kr inkl. moms
(För en utförligare beskrivning av kursplanen, se nedan!)

  

Trading Wizard: kursplan

Utbildningen inleds med en genomgång av den klassiska tekniska analysen. Nivån trappas sedan upp då vi övergår till hur formationer kan användas som byggstenar i ett trejdingsystem.

Först när man förstår den tekniska analysen är man redo att ta till sig en strategi, eftersom det är först med god insikt i grunderna som man kan förstå varför en modell kommer att fungera och då lita på den så mycket att man vågar satsa sitt kapital på köp- och säljsignaler.

Det är genom god insikt i den klassiska tekniska analysen man kan översätta teori till praktik och ta steget till teknisk trejdning. Att analysera marknaden är en sak – men att tjäna pengar på dess rörelser är något helt annat!

Lektion 1
 • Introduktion
 • Teknisk- fundamental analys, skillnader
 • Grafen, allmänt
 • Linjär graf
 • Barchart
 • Candlestick
 • Öppning, stängning, högsta, lägsta
 • Dagsgraf, veckograf, minutgraf etc.
 • Risk & psykolog: Surf bums
 • Trejdingstrategi: Allmänt om olika typer av trejdingstrategier, daytrading och swingtrejding etc
 • Trejdingstrategi: En tradingstrategi innehåller regler för entré, exit, positionsstorlek och riskhantering
 • Trejdingstrategi: Viktigt att man har en strategi att följa
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 2
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Trend, allmänt
 • Stigande trend
 • Fallande trend
 • Konsolidering
 • Trejdingförutsättningar: trenden och sannolikheter
 • Stöd och motstånd
 • Statiska stöd och motstån
 • Utbrott
 • Risk & psykologi: Att ha rätt
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 3
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Trendlinjer
 • Trendlinjekanal
 • Trendskifte
 • Omslagsformationer
 • Trejdingplan
 • Risk & psykologi: Gå vidare
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 4
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Omslagsformationer
 • Dubbelbotten
 • Dubbeltopp
 • Huvud/skuldra
 • Inverterad huvud/skuldra
 • Risk & psykologi: Perceptionspsykologi: man ser det man vill se
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 5
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Medelvärden
 • EMA
 • Trendkanaler
 • Medelvärden, 200, 50, 18, 5
 • Risk & psykologi: Förhoppningar
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 6
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Fortsättningsformationer
 • Symmetrisk triangel
 • Rätvinklig triangel
 • Kil
 • Vimpel
 • Rektangel
 • Flagga
 • Risk & psykologi: Ouml;vertrejdning
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 7
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Gap
 • Utbrottsgap
 • Fortsättningsgap
 • Utmattningsgap
 • Allmänna gap
 • Risk & psykologi Freezing
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 8
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Kaosformationer
 • Expanderande triangel
 • Diamantformation
 • Trejdingstrategi: Förklaring av begreppen köpa, sälja, blanka, lång och kort
 • Risk & psykologi: Gambling
 • Nödutgång/stoploss
 • 2 procentsregeln
 • 6 procentsregeln
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 9
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Trejdingdagboken
 • Syfte
 • Beräkna positionsstorlek
 • Black Jack
 • Tradingmatematik
 • Bottom line
 • Risk & psykologi: Din talang
 • Läxa
 • Frågor
Lektion 10
 • Repetition
 • Läxredovisning
 • Tekniska handelsmodelle
 • Derivat
 • På egen hand
 • Vad bör man tänka på vid val av system
 • Risk & psykologi: Varför ska just vi tjäna på Börsen?
 • Risk & psykologi: Frukost för Börstjänare
 • Risk & psykologi: Tips för vidare studier
Om Henrik Hallenborg och Thomas Sandström

Henrik Hallenborg är med en amerikansk "Series 3-examen” Commodity Trading Advisor (CTA) och medlem i NFA (National Futures Association). Med en aktiv kapitalförvaltning i USA är han reglerad av CFTC (Commodity Furures Trading Commission), den amerikanska motsvarigheten till svenska finansinspektionen för terminshandel.

Henrik skriver dagligen artiklar om marknaden och trading på webbplatsen Börstjänaren (www.borstjänaren.se) och är ansvarig för HASAFUMAs (Hallenborg & Sandström Fund Management AB) kapitalförvaltning.

Thomas Sandström fil. mag. (i litteraturvetenskap, idéhistoria och filosofi, med universitetsstudier även i matematik, fysik, juridik och nordiska språk) har mångårig erfarenhet som marknadsförare och egenföretagare. Grundade Börstjänaren tillsammans med Henrik Hallenborg 2006 och arbetar idag som VD för bl.a. Morningbriefing Börstjänaren AB, Börstjänarfolket 2013 AB och HASAFUMA.

På Börstjänaren är Thomas ansvarig för webbutveckling, kundsupport, utbildningar och business relations m.m.

 

Välkommen!
 
 
Beställning
 
 • 1 st 19 000
  KR
  Ordinare pris inkl moms
 
Produkter i samma kategori:
 • 4 495 KR
  Lär dig handla råvaror
  Lär dig allt du behöver veta för att handla med råvaror som guld, silver, koppar, olja, naturgas, vete, sojabönor, palladium, platina, bomull, socker, kaffe, majs, havre och köttprodukter!
  Läs mer...
 •  
 • 4 995 KR
  Strategisk nybörjarkurs i börshandel
  Lär dig tradingens grunder med vår heltäckande kombiutbildning! Kurshäftet "Lär dig hitta rätt på börsen" samt fem online-lektioner och möjlighet till coachning via e-post. Inga förkunskaper krävs.
  Läs mer...
 •  
 • 6 995 KR
  En komplett utbildning – kursbok + video
  "Dagshandel med Hallenborg" är ett 52-sidigt pdf-häfte som sammanfattar Henrik Hallenborgs daytradingstrategier. Med häftet följer en inspelning av en livetradingsession, där strategierna tillämpas under en hel handelsdag. Sammantaget är Dagshandel med Hallenborg en utmärkt introduktion till avancerad professionell daytrading!
  Läs mer...
 •  
 • 1 995 KR
  Rekylhandel, Divergenshandel, Utbrottshandel Räjong och Utbrottshandel 1-2-3
  Paketpris på kurserna Rekylhandel, Divergenshandel, Utbrottshandel Räjong och Utbrottshandel 1-2-3. Köp och ladda ned direkt!
  Läs mer...
 •  
 • 4 495 KR
  Grundkurs i hävstångstrejdning
  Börstjänaren erbjuder en unik utbildning i CFD-handel. Under fem lektioner får du lära dig allt du behöver veta för att lyckas i din handel av aktier, index, råvaror och valutor via det spännande hävstångsinstrumentet.
  Läs mer...
 •  
 • 5 995 KR
  Intensivkurs i börshandel
  I en mycket intensiv kurs får du lära dig om marknadens aktörer, vem som säger vad och varför. Under åtta fullmatade lektioner får du en teknisk handelsmodell, insikt i risk, lära dig grunderna i teknisk börsanalys, att läsa av en graf, introduktion till daytrading och fundamental makrotrejdning.
  Läs mer...
 •