VECKA 33
Fredag
19
Augusti
BT-annons
2021-01-28

SUPERHÖG RISK!

FED tvingar folk att ta risker.

FÖRSÖK TILL BÖRSVÄRDERING
FED-MODELLEN har indikerat undervärderad börs sedan 2002.

Tiden före 2002, när ränteläget var betydligt högre än idag, så fungerade den riktigt bra.

Räntan relativt aktieutdelningen är BULLISH (pekar på börsuppgång) dock fallerade denna modell totalt under perioden 2007-2009, samt vid alla börsnedgångar sedan dess.

FED tvingar folk att ta risker via ”Fear Of Missing Out” (FOMO) via sin nollräntepolicy.

DOCK INDIKERAR BÖRSENS VÄRDE RELATIVT EKONOMIN EN SUPERHÖG RISK! DENNA MODELL HAR ETT MYCKET GOTT ”TRACK RECORD”

Dow Jones aktieindex relativt bokfört värde har endast varit så här hög 1929, 2000 och 2007.

Andelen bolag med utdelningen högre än 10-årsräntan ligger över 70%, vilket är en mycket hög andel.

ASSET ALLOCATION: Mycket hög andel aktier och mycket låg cash-nivå, indikerar även denna ett ”bedrägligt lugn.”

Enorma inflöden till passiva ETF-fonder (Exchange Traded Funds). Stora inflöden liknande de som vi har idag har historiskt varit väldigt felaktiga (i betydelsen de har förlorat en stor del av vad de satt in)

SÅLEDES, HUR HANTERA OVAN NÄMNDA SITUATION? Mindre positioner och sk. ”trailing stop-loss” på resten (dvs. sälj om bryter en viss nivå, tex. 5,10,20 dagars glidande medelvärde.

Göran Högbergs Finanskrönika varje vecka – klicka här för mer information! 

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
Annons


 
Message: