VECKA 42
Måndag
18
Oktober
BT-annons
2020-12-17

Surfa på marknadens vågor

Till portföljen har vi tagit en ny position som fortfarande är aktuell för entré.

BT-Portföljen
OMXS30 uppvisar en relativ svaghet mot andra aktieindex då rekylen ned är relativt kraftig. Det handlar bara om en dipp från en högre topp, så det är inte något negativt.

Vi har ändå halkat in i en blankning. När vi tog ut nivåer för entré i Electrolux hade vi en räjong med ett tydligt stöd, varför vi hade både köp och blankning.

Tanken var dock att köpa Electrolux på utbrott upp med den breda positiva trenden vi har. Nu vände kursen istället ned och stoppade in oss i korta positioner.

I vanlig ordning tradar vi alltså inte på vad vi tror, eftersom vi så ofta har fel. Det är viktigare att följa med i marknadens rörelse och surfa på både positiva och negativa vågor.

Möjligheten finns fortfarande att vi köper Electrolux men då måste utbrottet ned först bekräftas som falskt, vilket innebär att vi måste få en högre högsta. Om det sker gör vi ett lappkast (byter ut blankningen mot ett köp).

Grafen ovan visar att det är lite väl tidigt att tala om ett utbrott ned i Electrolux; kursen har ju bara nosat på tidigare botten. Dippen nådde dock vår entrénivå och då gör vi entré utan att ifrågasätta sättuppen.

Har vi fel får förlusten inte överstiga 2 procent av portföljens värde. En depå på 100 000 kr får alltså inte ta större position än att förlusten blir 2000 kr om vår nödutgång träffas. 

På så sätt har vi råd att försöka många gånger, tills dagen kommer då vi har turen att komma in i en starkare trend.

Vår sättupp i Swedbank är nu överspelad. Det som tidigare var positivt finns inte längre kvar. Aktien bröt ned och träffade vår exit. Liksom vid entré, finns det inte utrymme för att ifrågasätta stoppen/exit. Träffas våra nivåer är det bara att följa reglerna för sättuppen. 

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
Annons


 
Message: