BT-annons
Torsdag 21 november 2019
ANNONS
strip

2019-10-08

Marknader med uppsida

Världens mest populära spekulativa position.

Valutor
Valutor med uppsida är AUD samt emerging market valutor.

Dessa kan vara lite svaga fram tills USD slutar att gå upp. Därefter fin uppsida plus bra ränta (EM´s) som bonus. Även guld måste vi ju inkludera i denna skara med fin uppsida.

Någon gång nästa år kommer det infinna sig ett fint bottenläge för USD. Därefter får vi en uppgång under 1-2 år (samtidigt med recession och BEAR MARKET) 

För närvarande är köpt dollar världens mest populära spekulativa position (och det vet ni vad som händer med det som är populärast).  

VIX ”fear”-index har formerat ett flertal högre lägsta under de senaste veckorna. Detta föregår en börsnedgång i USA med minst 20% i höst.

Denna följs av en stark återhämtning i vinter, vilken i sin tur följs av lägre högsta under flera månader i början av 2020, följt av THE BIG ONE senare på året.

Förmögenhetsförvaltning
Kontakta oss om du vill veta mer om en alternativ förmögenhetsförvaltning med upplägg skräddarsydda för din risknivå enligt modeller med låg risk framtagna av Göran Högberg och Henrik Hallenborg: henrik.hallenborg@borstjanaren.se

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
ANNONS


BT-annons
 
Message: