VECKA 49
Måndag
30
November
BT-annons
2020-05-22

Inflations-bömb på G!

FED tar hellre stigande inflation än börsfall. 

EN INFLATIONS-BÖMB PÅ G 
"What kind of bömb? 

The explosive kind." Clouseau 

”Karl Johann, inte han!” (gammal norsk visa)’’   

”Brödrafolkens väl” (Oscar II före 1905)   

”Blixtrar den ene så Oscar II” (Aron Jonason, en stor Göteborgsvitsare på sin tid) 

Secured Overnight Financing Rate-New York FED minus 2-year Treasury Yield (dvs. Dagsräntan minus 2-årsräntan) 

Skillnaden mellan dessa två var som störst i mitten av mars (när läget var som svartast på finansmarknaderna och alla ville ut ur allt för att få likviditet).

Sedan dess har FED sakta låtit dagsräntan stiga och gapet till 2-årsräntan har minskat något och trendar nu uppåt (dvs. en svag åtstramning har skett).

Guldpriset och Gold Miners är urstarka för att marknaden vet att FED inte vågar strama åt trots inflation runt hörnet.

Om FED skulle strama åt skulle börserna få nya kraftiga fall.

FED tar hellre stigande inflation än börsfall helt enkelt. 

Det är just den här kombinationen som skapar en så stark guldmarknad. 

Trots att FED är så försiktiga så har börserna börjat försvagas. Fortsätter försvagningen så kommer nya ”lättnader” och ännu starkare guldpris (som diskonterar framtida inflationsuppgång).

En härlig ”cocktail!”

Om eventuellt inflationen skulle stiga till 5% så blir fallhöjden för långa statsobligationer omkring 50%.

Ni kan tänka er vad detta skulle skaka om saker och ting i sina grundvalar.

Varje 1% inflationsökning kan skapa 200-400 USD per ounce uppgång för guldpriset (dvs. omkring 10-20% per procentenhet inflationsuppgång).

Detta gör susen för Gold Miners.

Inflationskyddad förmögenhetsförvaltning
Möjligheten finns att ansluta sin depå enligt en modell för förmögenhetsförvaltning som fokuserar mer på att bevara kapitalet och skydda sig mot inflation än att generera absolut avkastning.

Basen för denna modell står vår makroexpert Göran Högberg för. Kontakta oss för mer information om en alternativ förmöghenhestförvaltning som inte följer index! henrik.hallenborg@borstjanaren.se

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
Annons


 
Message: