VECKA 29
Söndag
25
Juli
BT-annons
2020-11-18

Bind fast er vid masten!

Börsen rör sig på ett sätt som lockar alla till att köpa.

En USD “bounce” up från en bottenformation vilken varat sedan början av augusti låter vänta på sig.

USD är nu översåld och befinner sig 7% under sin långa trend mot kronan.

Den kan således stiga 7% för att ”revert to the mean.”

De flesta andra valutor är överköpta på kort sikt.

Framförallt JPY, GBP, Kinas, EUR, CHF, Emerging Market valutor i stort, SGD, Bitcoin.

BÖRSOBJEKT
Andra objekt vilka är kraftigt överköpta på kort sikt är Energi, svenska börsen, Dow Transport, Advance-Decline Line NYSE (New York börsens bredd), Russel 2000 small cap, Finans.

ÄR DET NÅGOT SOM ÄR KÖPVÄRT OCH ÖVERSÅLT?
USA Dollar, den korta räntan i USD, vi skall nog inte räkna med att den höjs i brådrasket, men sker detta blir det en stor överraskning med rejäl dollaruppgång som följd.

VAD KAN MAN MER SÄGA?
Tag det försiktigt.

Man kan säga att börsen rör sig på ett sätt som lockar alla till att köpa.

Gör som Odysseus och bind fast er vid masten så att ni inte kan lockas att köpa.

Tips, kommentarer och råd
Finanskrönikan

Som abonnent på Finanskrönikan genomskådar du marknadens aktörer och undviker att bli förd bakom ljuset. Du får hjälp att göra rätt när det är som svårast. 

  • När skall man köpa, sälja eller avvakta?
  • Varför gör FED, ECB, Riksbanken på detta viset?
  • Vad ligger bakom FEDs beslut?
  • Vad ligger bakom nyhetsrapporteringen?
  • Vem säger vad och varför?

Finanskrönikan skrivs av Börstjänarens makrofinansielle expert nationalekonomen Göran Högberg som med sina 40 år i branschen har en oslagbart bred och djup inblick i och utblick över världsekonomin.

Med Finanskrönikan kan du följa Görans unika texter med en alldeles egen sifferakrobatik och språkdräkt!

Finanskrönikan levereras som ett mejl ca en gång per vecka. 

Abonnera här!

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
Annons


 
Message: