VECKA 22
Tisdag
26
Maj
BT-annons
2020-04-01

Så får vi 75% grönt!

I dagens portföljuppdatering går vi i detalj igenom sättuppen som givit oss 75 procent gröna affärer under dryga tio år.

 

BT-portföljen
Grafen ovan visar vår sättupp för blankning i Ericsson enligt handelsmodellen BT-kanalen.

Vi har markerat ut de viktigaste nivåerna för sättuppen med pilar. 

Först noterar vi en lägre lägsta vid den gula pilen. Trenden är fallande, säljarna är desperata som säljer under det lägre kanalbandet.

En lägre botten i MACD-histogrammet, eller vår momentumindikator, visar att trenden helt enkelt har momentum, det går snabbt utför. 

En rekyl upp inleds och blankning kan tajmas vid 18 EMA, den vinröda mittlinjen i trendkanalen. Entré görs vid ett medelvärde som pekar ned.

Det längre medelvärdet på 55 perioder pekar också ned och visar att den kortsiktiga trenden går i samklang med den korta.

Vid den oranga pilen görs således entré.

Den röda pilen visar vår naturliga nödutgång, något över tidigare topp. Två svarta lodräta linjer visar sedan risken i förhållande till mål.

Första målet för blankningen är att tidigare botten återtestas. Avståndet till stoppen är något större än målet men marginellt.

Det innebär att vi i Ericsson fick till vår risk/reward-kvot.

Om första målet testas vid tidigare botten kan positionen halveras. Man säkrar då affären från risk och får en grön affär. För när första målet träffas flyttas också stoppen ned till break even.

Den sista delen kan man lägga i byrålådan och vänta på en större rörelse, helt fri från risk.

Det är med denna sättupp som vi haft 75 procent träffsäkerhet de senaste tio åren.

Man kan dock öka lönsamheten i modellen genom att inte säkra vinst vid första mål, minska antalet gröna affärer men få en högre avkastning. Strategin blir svårare att följa och mer avancerad, exakt hur det går till förklarar vi i Rekylhandel Steg 2.

Det kommer dock inte bli aktuellt för denna portfölj att ta det steget då det blir lite för komplicerat. Steget till att öka avkastningen kan man göra först med lite erfarenhet och när man behärskar första steget.

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
Annons


BT-annons
 
Message: