VECKA 22
Måndag
25
Maj
BT-annons
2019-09-19

Market update

Aktier, guld, valutor, momentumligan mm.

AKTIER GENERELLT: Lång sikt: Ned. Medellång sikt: Upp. Kort sikt: Ned.

GULD OCH DESS ”MINERS:” Lång och medellång sikt upp. Kort sikt ned men köpläge på ytterligare svaghet om ni inte har tillräckligt.

USD: USD ser okey ut fortfarande och SEK bottnar sakta med säkert.

LÅNGA STATSOBLIGATIONER: Ingen långsiktig säljindikation ännu men dock ned på kort sikt.  

MOMENTUMLIGAN

STARKA VALUTOR: GBP, Sing Dollar, AUD.

STARKA MARKNADER: Naturgas, olje och energirelaterat. 

SVAGA VALUTOR: JPY, Kinas valuta, CHF. 

SVAGA MARKNADER: Långa statsobligationer, guld, VIX ”fear”-index, företagsobligationer, Junior Gold Mines.

Göran Högbergs Finanskrönika varje vecka – klicka här för mer information! 

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
Annons


BT-annons
 
Message: