VECKA 33
Torsdag
18
Augusti
BT-annons
2022-07-28

Klassisk teknisk analys: tradingrange

När priset för en aktie rör sig sidledes, inom ett tajt område, sägs kursen konsolidera, trenden är neutral. Om tidigare toppar och bottnar då kan förbindas med två parallella linjer, har en tradingrange bildats. Ett utbrott från denna formation kan vara början på en ny trend.

Fakta
En tradingrange är en omslagsformation och visar därmed att trenden kan komma att byta riktning. Men en tradingrange kan även förekomma mitt i en trend. När det inträffar klassas den istället in som en fortsättningsformation.

När en tradingragne bildas över en längre period (veckor/månader) varnar den för en vändning av trenden, men om den omfamnar enbart några få staplar, dagar, rör det sig om en fortsättningsformation som ofta benämns som en rektangel.

En tradingrange består av stöd- och motståndlinjer som framhäver en horisontell priskonsolidering. För att förstå denna formation är det därför viktigt att man först är på det klara med hur stöd- och motståndlinjer fungerar.

En tradingrange kallas även för rectangle, congestion area eller line.

Ofta går det att se formationer som dubbel- eller trippelbotten/topp inom en tradingrange.

Tolkning
En tradingrange har likheter med trendlinjekanalen. Den enda skillnaden är att en denna är horisontell och trendlinjekanalen stigande eller fallande.

[image]
Tradingrange.

En tradingrange bildas under perioder då marknaden konsoliderar, pendlar mellan horisontella stöd- och motståndsområden.

En motståndslinje linje sammanbinder pristopparna och en stödlinje förbinder bottnarna.

[image]
Tradingrange med utbrott samt målområde.

Den övre linjen i formationen kallas ofta för tak och den undre blir sålunda golvet. När taket bryts utlöses en köpsignal och när golvet bryts genereras en säljsignal.

Avståndet mellan de båda linjerna kan användas för att mäta ut ett målområde för nästa rörelse. Distansen adderas eller subtraheras (beroende på utbrottets riktning) då med utbrottslinjens värde och summan blir målet.

[image]
Tradingrange med köpstrategi.

Det finns ofta två olika tillvägagångssätt för att ta position när en rektangel bildas: utbrott eller rekyl. Kriterierna är som följer:

1). Köp på utbrott, då kursen bryter upp över motståndet.

2). Köp vid en eventuell rekyl ned till utbrottslinjen.

När kursen faller tillbaka till utbrottsnivån testas tidigare motstånd som stöd. Vid detta tillfälle erbjuds en andra chans att ta position. Risken är ofta lägre, eftersom utbrottet visade vägen för den nya trenden samt att sannolikheten för en fortsättning är högre än ett tvärt slut.

[image]
Tradingrange med säljstrategi.

Även vid ett utbrott nedåt kan det ibland finnas två olika tillfällen för att ta position. Kriterierna är som följer:

1). Sälj på utbrott, då kursen bryter ned under stödet.

2). Sälj blankt vid en eventuell rekyl upp mot utbrottslinjen.

Entré på rekyl erbjuder en affär med trenden till låg risk.

Men ibland inträffar det att utbrotten är falskt och kursen istället går i motsatt riktning. För att avgöra om utbrottet är äkta eller inte, kan entré göras först efter att kursen noteras x antal punkter från utbrottslinjen eller när en viss procentsats uppnåtts. Men det går även att använda tiden till hjälp tex. gör entré x antal perioder efter utbrottet om kursen fortfarande noteras på rätt sida av utbrottslinjen..

Volymen är som regel låg vid bildandet av en tradingrange och ökar den vid utbrottet ger det en extra stark signal.

Typfall
[image]
SOX. Tradingrange utbrott upp.

I SOX (Semi Conductor Index) ovan kan vi se ett skolexempel på en tradingrange med utbrott upp samt med ett återtest av utbrottsnivån.

Vid rekylen ned erbjöds en andra chans att hoppa på tåget.

[image]
GE. Tradingrange med falskt utbrott.

I General Electric ovan kan vi se att utbrottet upp ur tradingrangen, i början av maj, kom av sig. Rörelsen sägs då vara falsk, vilket ökar sannolikheten att kursen tvärvänder och istället går i motsatt riktning. Exit bör då göras så fort som kursen åter noteras i mitten av tidigare tradingrange.

Efter det falska utbrottet föll aktien kraftigt och kursen tvärvände med ett brott av stödlinjen som följd. När golvet i formationen återtestades fick säljarna en andra chans.

[image]
DELL. Tradingrange.

Ju längre tid en tradingrange bildats, jus starkare blir signalen vid utbrottet. I Dell ovan kan vi se en tradingrange som bildats över många år, utbrottet markerade en skifte i den långsiktiga trenden.

[image]
SOX. Tradingrange med målområde.

I grafen ovan har vi fört in ett målområde i SOX som träffades bara på ett par dagar efter utbrottet.

[image]
CSCO. Tradingrange.

I grafen ovan kan vi se en tradingrange i Cisco Systems. Kursen har följt stöd- och motståndslinjerna väl.

En aktiv handlare kan köpa vid stödet och sälja blankt när motståndet träffas.

Kommentar
Genom att rita in en tradingrange i grafen förtydligas stöd- och motståndsområden.

Den över linjen utgör motstånd, eftersom det är vid denna nivå som kursen tidigare stannat upp, till följd av en ökad säljkraft. Det kan tänkas att en eller flera aktörer är nöjda med priset och säljer därför vid en specifik nivå. När motståndet bryts har antingen köpkraften ökat eller så har säljkraften minskat.

Stödlinjen visar en på en nivå där kursen tidigare vänt upp. Det är ett område där priset anses vara billigt. Om stödet bryts innebär det att köpkraften minskat, eller så har säljkraften ökat.

När en tradingrange bildats över en lång period har en stor grupp av marknadens aktörer haft tid att positionera sig. När utbrottet väl kommer, ligger många fel och måste stänga sina positioner. Det är en av anledningarna till de explosiva rörelser som ofta kan förknippas med utbrott.


Här kan du läsa mer om Klassisk Teknisk Analys!

Artikeln är en repris från 2009.

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
Annons


 
Message: