BT-annons
Lördag 24 mars 2018
ANNONS
strip

2017-12-05

Hur länge till orkar köparna?

S&P 500 fortsätter upp med fallande deltagandegrad, stigande inflation och ränor.

DOW/GOLD RATIO  
Dow/gold ration är nu vid en femårshögsta på 18,43 dvs. Dow Jones aktieindex dividerat med guldpriset.

1929 var denna siffra 17, 1966 var den 28 och 1999 var den 42.

Bottnar skedde åren 1933 vid 3, 1980 vid 1 och 2011 vid 8.

S&P 500?
Bredden inom detta stora aktieindex faller samtidigt som index själv fortsätter att stiga.

En negativ divergens!

Samtidigt stiger TIP/TLT ratio (inflationskyddade obligationer relativt vanliga).

Vi har även stigande korta räntor som LIBOR och 12 månaders statsskuldväxlar samt stigande råvarupriser.

Hur länge till klarar aktieindex fallande deltagandegrad, stigande inflation och räntor?

OBLIGATIONSRISK SOM STÖRST?
Största risken för ränteuppgång (=obligationsnedgång) är i de länder där inflationstrycket och därmed räntehöjningstrycket och därmed vautauppgångstrycket är som störst: Asien och Latinamerika.
Just nu är USD stark, vilket kan leda till fina köplägen för råvaruvalutor längre fram.

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
ANNONS


BT-annons
BT-annons
BT-annons
BT-annons
BT-annons
 
Message: