VECKA 16
Onsdag
17
April
BT-annons
 
Riskvarning
Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev.
Överväg noga
Risken för förlust vid börshandel kan vara betydande. Du bör därför noga överväga om en sådan handel är lämplig för dig med tanke på din situation och dina ekonomiska resurser.

Börshandel har stora potentiella risker, utöver eventuella belöningar. Du måste vara medveten om riskerna och villig att acceptera dem, för att investera enligt de strategier och modeller som beskrivs på denna webbplats.

Riskera inte pengar du inte har råd att förlora. Du kan förlora mer pengar än du avsett att sätta på spel. Investeringar utefter de handelsmodeller som redovisas på denna webbplats görs helt på egen risk. Du bör kontakta din mäklare eller finansiella rådgivare innan du placerar i de här angivna strategierna

Informationen på Börstjänaren tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Information från Börstjänaren är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar.
Risk
Historisk avkastning är ingen garant för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös.
 
 
Annons