Måndag 22 oktober 2018
ANNONS
strip

photo
2017-12-25
photo


Resultat BT Multi 2017: 70% gröna affärer
Under 2017 gjordes 40 avslut med trenden i BT Multi, 28 av dessa var gröna, endast 12 förluster dvs. en träffsäkerhet på 70% procent.
70 Procent gröna affärer 2017 OCH sedan år 2007

Sedan år 2007 har Börstjänaren presenterat en portfölj som haft en träffsäkerhet på 70 procent på alla trendföljande affärer baserade på rekyl. I år, 2017, har 40 affärer gjorts med trenden varav 28 är gröna dvs. exakt 70 procent träffsäkerhet. Efter 40 avslut enligt vår rekylhandelsmodell är bara 12 affärer förluster.

BT Multi är dock en portfölj med flera strategier. Om vi räknar med divergensaffärer och utbrott, blir träffsäkerheten en annan men i dessa avancerade modeller försöker vi inte på något sätt ha många rätt. Om vi kan få 50% rätt i vår utbrottshandel är det bra!

Att ha många rätt är oftast ett måste för en nybörjare, då är rekylhandel att föredra.

Grunden till portföljen har sedan starten varit rekylhandel med hög träffsäkerhet, där vi tar position på återstudsen efter en marknadsrörelse. Under vissa perioder har träffsäkerheten varit långt över 70 procent, när marknaden trendat och vår trendföljande modell gått bra. Under tider när marknaden står stilla, sjunker antalet gröna affärer men i snitt har 70 procent av alla affärer resulterat i vinst.

De senaste åren har vi dock kommit att fokusera på fler handelsmodeller än rekylstrategier. Nu handlar vi även utbrott och divergenser i nästan allt som rör sig, både i Sverige och USA. (Portföljen är uppdelad i två, en amerikansk med handel i instrument noterade i dollar och en svensk som handlar med svenska instrument noterade i kronor.)

Eftersom vi handlar både utbrott, och nu på senare tid, divergenser, minskar träffsäkerheten för de totala antalet affärer. När vi tar position på utbrott har vi som sagt bara 50 procent gröna affärer och divergenshandelns förväntningar ligger på endast 30 procents träffsäkerhet.

Det handlar inte om att ha rätt, utan att låta vinsten löpa. I modeller med låg träffsäkerhet siktar vi alltså på större vinster de gånger vi har rätt.

 

Tre olika strategier

Med tre olika strategier och handel i olika tidshorisonter presenteras affärer för alla. Man kan välja de som passar ens stil bäst, eller köra hela konceptet i en enda stor multiportfölj, som vi själva gör på Börstjänaren.

Alla affärer presenteras på "Trejdinglistan" i god tid före entré. Eftersom vi söker tekniska mönster vet vi redan i förväg när och var entré kan göras. Exakta nivåer presenteras då i ett excelark som sedan följs upp regelbundet.

För en nybörjare kan det vara lättast att börja med vår rekylhandelsstrategi med 70 procents träffsäkerhet. Många gröna affärer är just vad många söker, och ibland är det också en nödvändighet för att klara av de psykologiska påfestringar som en aktiv börshandel bjuder på.

Men vår trejdning och portfölj, handlar alltså inte om att ha rätt, utan om att tjäna pengar. Det finns ingen korrelation med hur många rätt man har och hur lönsam en strategi är.

Resultatet beror av vinsternas storlek i förhållande till förlusterna över en serie med affärer.

Resultat, gör det själv!

Trejding är ett gör-det-själv jobb där det inte finns några genvägar. BT Multi är ett abonnemang för den som vill lära sig professionell trejding. Draw downs, vinster och portföljens utveckling är direkt relaterad till den risk man tar per affär. Normalt riskerar vi 1-2 procent och siktar vi på 30 procent avkastning, är det normalt med en draw down på 30 procent (10 procent avkastning ger minus 10 procent i draw down osv.).

Resultatet beror på marknadsklimat och vilka affärer man tar. Under vissa perioder kan vårt upplägg inte alls fungera men med tre olika strategier och två olika portföljer i ett multikoncept, minimerar vi den tiden. Ibland går det istället riktigt bra då allt tycks gå vår väg.

Om vi gör 60 procent eller 10 procent, avgörs inte av val av strategi utan risk per affär. Med BT Multi kan man själv välja risknivån. Den som siktar högt kanske tar 5 procent istället för 1 procent som vi tar och är man inte bekväm med volatiliteten kanske 0,5 procent är ett bättre val.

Eftersom modellerna är subjektiva, diskretionär handel, där vi väljer ut sättupperna utefter erfarenhet snarare än en programmerad algorithm, kan vi inte testa modellerna på historisk data.

Vi har dock historisk data på hundratals riktiga affärer sedan år 2007 och dessa visar att sedan starten har 70 procent av alla avslut varit gröna, vinster.

BT Multi upplägget är alltså ett upplägg där man lär sig trejda (handla på börsen) snarare än att ta rygg på en signaltjänst, vi ger ut alla våra strategier, inget är hemligt. Det är dock inte en tjänst endast för nybörjare då det finns mycket att hämta även för den som har erfarenhet av teknisk handel.

Portföljabonnemnag med riktig handel

BT Multi är ett unikt portföljabonnemang, som till stor del visar riktiga affärer. Vi tar inte position före abonnenterna, alla vet i förväg vilka entrénivåer som gäller. Och entre görs endast i likvida marknader där alla har möjligheten att få samma avslutskurs. Genom att vi i förväg lägger ut våra order, har abonnenterna till och med möjligheten att få bättre avslut än vår portfölj.

Skillnaderna på entrénivåerna är dock marginella då handeln sker i mycket likvida instrument.

BT Multiportföljen är riktig handel, med riktiga pengar – riktiga vinster och förluster. Varje affär presenteras i god tid före entré. Med ett abonnemang kan du därmed följa planläggningen av vår handel live, hur vi förbereder entré, räknar på risk, entré och exit.

Den amerikanska portföljen tar positioner utefter de analyser av amerikanska bolag och index som publiceras på Börstjänaren.

Den svenska portföljen fokuserar på svenska affärsförslag i aktier med olika strategier kombinerade. 

Eftersom vi kombinerar flera olika handelsmodeller är det en typ av multistrategi där vi försöker sprida riskerna på flera olika marknader, tidshorisonter och handelsprogram.

Om förvaltaren

BT Multi förvaltas av Henrik Hallenborg sedan 2007. Det började med en presentation av en riktig handel, ett upplägg som fortfarande gäller även om det numera är omöjligt att samanställa all aktivitet i ett portföljabonnemang då Henrik gör tusentals avslut per månad i drygt ett dussin olika program för sin egen och investerares räkning.

Henrik Hallenborg bedriver vid sidan av Börstjänaren kapitalförvaltning som CTA, Commodity Trading Advisor och är därav reglerad av NFA (National Futures Association), den amerikanska motsvarigheten av svenska finansinspektionen. Utvecklingen av denna förvaltning presenteras på sajten www.hasafuma.com där det även går att läsa en lite längre presentation av Henrik Hallenborg men även Thomas Sandström som är med och driver sajten Börstjänaren och förvaltningsföretaget HASAFUMA AB.

I abonnemanget ingår:

  • Affärsförslag
  • Insyn i vår egen handel
  • Köp- och säljnivåer
  • Löpande portföljuppdateringar
  • Uppföljning av affärerna
  • Statistik på tidigare avslut
  • E-postsupport
Passa på!
Just nu har vi ett julpris på jubileumspaketet:

Ja tack, teckna mig för 12 månaders portföljabonnemang

BT Multi Portföljerna presenteras på Börstjänarens sajt som låsta artiklar, vilka endast går att öppna av abonnenter. I menyraden på sajten finns alternativet "abonnent", där det går att läsa de senaste uppdateringarna. Varje ny artikel publiceras dock alltid på förstasidan och när det sker skickas ett mejl ut som länkar direkt till abonnentsidan där den senaste uppdateringen ligger överst.

Uppdateringen av portföljen varierar beroende på hur aktiv marknaden är och hur mycket det finns att kommentera kring de öppna positionerna. Normalt kan man förvänta sig minst en uppdatering i veckan.

 
Börstjänaren

1 2 3 Nästa Sista Sid 1 av 3
GA
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS
BT-annons
BT-annons